Društvo

Pančevo će štititi prirodu na adama Forkontumac i Čakljanac

Pančevo, Uto, 12/03/2019 - 09:36
Vladimir Đoković

Gradsko veće predložilo je krajem februara odluku o zaštiti prirodnog dobra “Pančevačke ade” i uputilo ga na javnu raspravu, a posle javne rasprave predložena odluka će pred Skupštinu grada Pančeva na odlučivanje.

Odlukom se pod zaštitu stavljaju rečna ostrva na teritoriji grada Pančeva koja su unutar vodotoka Dunava i to na prostoru gde se u njega uliva Tamiš a radi zaštite staništa.

Zaštićena staništa “Pančevačke ade” su u stvari Ada Forkontumac i Ada Čakljanac, i ona su u 3. kategoriji zaštićenih prirodnih dobara kao područje lokalnog značaja.

Na adama je definisano 15 stanišnih tipova, od kojih je 12 prioritetno za zaštitu na nacionalnom nivou. Ukupna površina ovog zaštićenog staništa je 1.309 hektara i u celosti je državna, a u režimu 2. stepena zaštite je 617 hektara, dok je u režimuu 3. stepena zaštite 691 hektar.

Prema ovoj odluci na prostoru ove dve ade biće u zoni trećeg stepena zaštite zabranjeno: uznemiravanje, neplansko sakupljane i uništavanje faune, kao i vegetacije i divlje flore, unošenje invazivnih vrsta i napuštenih domaćih životinja (posebno pasa i mačaka), uklanjanje mrtvog drveta, seča i oštećivanje stabala autohtonih vrsta drveća, seča živih stabala hrasta lužnjaka, eksploatacija mineralnih sirovina, skladištenje peska i šljunka, deponovanje komunalnog otpada, kao i privredni ribolov.

Dok će dodatno u zoni 2. stepena zaštite biti zabranjeno i: pošumljavanje stalnih i povremenih bara, livada i pašnjaka, zamenjivane autohtonih vrsta drveća i smanjivanje prostora na kojima se one nalaze, uništavanje i krčenje domaćih vrba i topola, izgradnja molova osim za potrebe upravljanja.

Takođe će biti zabranjena i izgradnja novih vikend naselja izvan područja sadašnjeg naselja “Bela stena”.

Prema predlogu gradske odluke  upravljanje zaštićenim staništem “Pančevačke ade” biće povereno javnom preduzeću “Vojvodinašume” odnosno šumskom gazdinstvu “Banat” koje je deo ovog preduzeća.
MarketingNajnovije vesti