Higijena
Društvo

PANČEVO: Državna revizija skrenula pažnju da su u „Higijeni" i direktori uzeli solidarnu pomoć

Pančevo, Sre, 14/11/2018 - 13:41
Vladimir Đoković
Državna revizorska institucija (DRI) analizirala je poslovanje gradske JKP “Higijene” u 2017. godini. Ono što je mnogim Pančevcima bilo čudno primetili su i državni revizori i “skrenuli pažnju”. Naime pored zaposlenih u gradskim komunalnim preduzećima, prošle godine solidarnu pomoć od 22.620 dinara uzeli su i direktori.

Pravilnikom o solidarnoj pomoći utvrđena je mogućnost isplate solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih po kojoj Poslodavac može, ukoliko ima obezbeđena finansijska sredstva, da isplati zaposlenom solidarnu pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pod uslovom da mu je tromesečni prosek zarade manji od iznosa dve prosečne potrošačke korpe (139.695,00 dinara) a prema zvaničnom objavljenom podatku u Izveštaju o kupovnoj moći stanovništva-potrošačka korpa Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Primenjujući utvrđeni kriterijum za dodelu, solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih dodeljena je i isplaćena svim zaposlenima uključujući i izvršne direktore u jednakom neto iznosu od 22.620,00 dinara po zaposlenom. Ovako utvrđen kriterijum daje mogućnost dodele solidarne pomoći i zaposlenima koji nisu u nepovoljnom materijalnom položaju, navela je DRI u izveštaju o reviziji poslovanja “Higijene” za prošlu godinu.

Nije tajna da su direktori gradskih komunalnih i javnih preduzeća po pravilu uzimali “solidarnu” pomoć. I tada je to bilo neverovatno ali “u Srbiji prilike su take”. Ove godine pomoć koja je po načinu dodele zaslužila predznak “takozvana” je više od 40.000 dinara. Revizor je “skrenuo pažnju” i spasio dušu (reviziju) svoju.
MarketingNajnovije vesti