Društvo

PANČEVO: Ekološka inspekcija utvrdila “nezakonitosti” u radu HIP Azotare

Pančevo, Sre, 30/08/2017 - 22:46
Vladimir Đoković

 

 

Zbog “narandžastog dima” koji se viorio ovog leta iz Azotare pitali smo 1. avgusta nadležni pokrajinski sekretarijat o čemu je reč i šta je utvrđeno, a šta preduzeto.

 

Inspekcija za zaštitu životne sredine je vršila inspekcijski nadzor kod HIP-Azotara Pančevo u avgustu 2017. godine i tom prilikom utvrdila nezakonitosti vezane za postupanje nadziranog subjekta.

 

„Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u toku inspekcijskog nadzora Inspekcija za zaštitu životne sredine će preduzeti dalje mere i radnje u okviru svojih nadležnosti. “ – suština je odgovora pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine Šimona Bančova koji nam je stigao 30. avgusta.

 

U našem interesovanju naveli smo da je narandžasti dim sa tornjeva Azotare uzmirujuć i posumnjali da  ukazuje na neodgovarajuću proizvodnju odnosno zaštitu životne sredine. A i da utiče na zdravlje građana. Naveli smo i podatak da je Zavod za javno zdravlje ovog leta zabeležio i celodnevnu koncentraciju od 105 mikrograma po metru kubnom vazduha.

 

 „Kakve obaveze ima Azotara u smislu odgovornog rada i zaštite životne sredine? Na kojim su dokumentima obaveze zasnovane? Poštuje li Azotara svoje obaveze? Ko je, kada, proveravao poštovanje obaveza? Šta je utvrdio?  pitali smo mejlom nadležni pokrajinski sekretarijat.

 

A odgovoreno nam je pored ostalog i ovo:

“Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, je ovlašćena za vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođem mera zaštite vazduha od zagađivanja kod HIP-Azotara Pančevo kao nadziranog subjekta koje obavlja kao poverene  poslove. U vršenju inspekcijskog nadzora vrši kontrolu sprovođenja odredaba Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013) i podzakonskih akata koji uređuju oblast zaštite vazduha.”

 

Zamolili smo pokrajinski sekretarijat da nas obaveste o “daljim merama i preduzetim radnjama” koje su sami naveli. Marketing

Najnovije vesti