Foto: OŠ "Đura Jakšić"
Društvo

PANČEVO: Elektronski dnevnici samo u pojedinim osnovnim školama

Pančevo, Sub, 23/03/2019 - 09:22
Suzana Prvulj


Uvođenje elektronskih dnevnika u obrazovne ustanove trebalo bi nastavnicima da pruži jednostavniji rad, dok bi roditeljima učenika trebalo da omogući da informacije o svojoj deci dobijaju bez odlaska u školu.

Obuku najčešće vrše nastavnici informatike, odnosno koordinatori e-dnevnika koji su prošli obuku.      

Neke osnovne škole na teritoriji Grada Pančeva  još uvek koriste papirne dnevnike, dok su druge u potpunosti prešle na elektronske.

Na pitanje kad bi trebalo u svim obrazovnim ustanovama  da počne upotreba e-dnevnika, Dragan Janjić, direktor škole u Glogonju i predsednik Aktiva direktora OŠ Grada Pančeva, odgovorio je da to nije definisano, to jest, da se mogu koristiti ili elektronski ili papirni dnevnici.

On je precizirao da samo papirne dnevnike koriste škole „Braca Petrov”, „Branko Radičević”, „Vasa Živković”, „Stevica Jovanović”, „Bratstvo-jedinstvo”, „Jovan Jovanović Zmaj”, kao i škole u Glogonju, Dolovu, Ivanovu, Brestovcu i Muzička škola. Na elektronske dnevnike prešle su škole iz Kačareva, Banatskog Novog Sela, Omoljice i Starčeva, dok se paralelno elektronski i papirni dnevnici upotrebljavaju u školama „Đura Jakšić”, „Isidora Sekulić”, „Miroslav Antić”, „Mara Mandić” i u Jabuci.

Upitan da pojasni kad će roditelji učenika imati pristup elektronskim dnevnicima, Janjić je saopštio kako je ove godine je implementiran pristup roditelja e-dnevniku, te sve zavisi od ažurnosti škole koje vode e-dnevnik.

Govoreći o manama i prednostima elektronskih dnevnika, Janjić je rekao kako je pozitivno to što nastavnik može u svakom trenutku da pristupi dnevniku svih odeljenja u kojima predaje, da svaki nastavnik vidi samo ocene iz svog predmeta, i kako je pristup roditeljima omogućen u svakom trenutku.

- Takođe, nastavnici imaju planove u elektronskom obliku pa ne moraju prepisivati nastavne jedinice i ostalu evidenciju koju već vode elektronski. Podstiče nastavnike da ažurno vode evidenciju jer svi časovi koji su upisani sa dve nedelje zakašnjenja obeleženi su crvenom bojom i nije moguće to promeniti. Softver sam računa sve potrebne statističke parametre i kreira izveštaje potrebne za kvartalno izveštavanje na sednicama veća i ne postoji mogućnost menjanja ocena što je nekada bila česta praksa kod pojedinih nastavnika. Postoji i mogućnost jednostavne ispravke grešaka u radu.

Osvrnuvši se na nedostatke, on je istakao kako je nastava živa stvar i da je teško pratiti elektronski njene zahteve.

- Na primer, ove godine smo imali prinudni raspust zbog gripa, koji nije planiran te je došlo do mnogih novih potreba u smislu elektronske evidencije, ali je i to otklonjeno uz ažuriranje softvera, podvukao je Janjić.
MarketingNajnovije vesti