Društvo

PANČEVO: Grad u 2017. godini plaćao doprinose za 10 umetnika

Pančevo, Pon, 08/01/2018 - 14:20
Vladimir Đoković


 

 

Svake godine Grad Pančevo podržava umetnike i stvaraoce u kulturu i uplatom doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Na osnovu javnog poziva prošle godine ovu pogodnost je iskoristilo deset stvaralaca sa teritorije Pančeva.

Gradsku podršku koristili su članovi ULUS-a slikari Goran Pečenović, Vuk Vučković, Jelena Lalić i vajar Gorski Kabadaja, članovi ULUPUDS-a keramičarka Larisa Ackov Palić, slikarka Ekatarina Milićević, umetnik stripa, ilustracija i dizajna Vuk Palibrk. Ovakva gradska podršku koristili su i violinist Milan Berginc, i muzička umetnica Ana Brateljević članovi Udruženja muzičkih umetnika Srbije i instrumentalni izvođač Vladimir Nikić član Udruženja muzičara džeza, zabavne muzike i rok muzike.

Doprinosi su umetnicima uplaćivani kvartalno, a ukupni doprinosi su za svakog ponaosob iznosili oko 25.000 dinara.

Za podršku umetnicima na ovaj način i ove godine je u budžetu Pančeva opredeljeno milion dinara. Javni poziv umetnicima i drugim stvaraocima u kulturi je otvoren. A uslovi za gradsku podršku je da osoba “ima svojstvo lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom”, kao i da ima prebivališta na teritoriji grada Pančeva, odnosno da nije ostvario ukupan prihod u prethodnoj godini koji prelazi iznos prosečne godišnje bruto zarade na nivou grada Pančeva.

Takođe uslov je i da “ne poseduje nepokretnu imovinu (ni član zajedničkog porodičnog domaćinstva-supružnik, vanbračni partner, dete, usvojenik, roditelji ili usvojilac i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu), osim stana – kuće gde stanuje”.
MarketingNajnovije vesti