Društvo

PANČEVO: I Rafinerija i Azotara i novi softver gradskog monitoringa startuju u oktobru

Pančevo, Sre, 21/09/2016 - 19:00
Vladimir Đoković

PANČEVO, 21. septembar – Krajem prošle nedelje, u noći između četvrtka i petka, merna stanica Vatrogasni dom gradskog monitoringa kvaliteta vazduha zabeležila je povišene jednosatne vrednosti ukupnih ugljovodonika i benzena.

– Nekoliko sati ranije, tačnije predveče i popodne, od 17 do 21 sat, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Petrohemiji nije vršila prijem otpadnih voda iz Rafinerije. I to zbog povećanih sadržaja sulfidnog i merkaptanskog sumpora. Iako Rafinerija ne radi, ona ipak sve svoje otpadne vode tokom prvih dana remonta skladišti u rezervoare, a onda ih postepeno šalje na tretman. I verovatno deo tih zauljenih voda izađe iz specifikacije, pa ih u fabrici prečišćavanje otpadnih voda ne prime. Tog dana uveče je to rešeno. Ali tokom noći zbog temperaturnih inverzija, koncentracije su bile veće. Pri tom, bez obzira na remont postrojenja manipulacija proizvoda Rafinerije je redovna, objasnila je gradski sekretar za ekologiju, Olga Šipovac.

O situaciji u radnom okruženju još tokom popodneva i večeri Gradski centar za obaveštavanje upozorio je na probleme jedan radnik Azotare, kao i Rafineriju i Petrohemiju.

– Građani su tek noću zvali kada su osetili pojačanje koncentracije. Obaveštena je i pokrajinska inspekcija. Nadzor nije vršen, jer je takva bila procena pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine, naglašava Olga Šipovac.

Inače HIP Azotari koja je već duže vremena u remontu i gde se izvode i investicije od kraja avgusta u remontu se priključila i NIS Rafinerija nafte.

– Prema informacijama koje smo dobili, remont je počeo 23. avgusta i planirano je da traje do 2. oktobra. Pogoni u Rafineriji su sukcesivno zaustavljani i tako će biti i pokretani. Zaključno sa 2. oktobrom bi svi trebalo da budu u komercijalnoj funkciji. Prema očekivanjima i Azotara bi trebalo da počne da radi u oktobru, prenosi Olga Šipovac.

Bez remonta i sa redovnom proizvodnjom je HIP Petohemija. Što je bolje nego ranijih godina, kada se dešavalo da sve tri fabrike Južne industrijske zone posle remonta startuju gotovo u isto vreme.

– Postoji u ovo doba godine ta pojava temperaturne inverzije. Bude visoke vlage u vazduhu, ne bude vetra – pa praktično nema uslova za razblaživanje u vazduh emitovanih zagađujućih materija, smatra Olga Šipovac.

Što se gradskog monitoringa vazduha tiče – njemu predstoji obnavljanje.

– Sklopljen je ugovor sa isporučiocem novog softvera. Cilj je da svi naši rezultati ubuduće mogu da se direktno eksportuju ka državnoj Agenciji za zaštitu životne sredine. Do 20. oktobra bi trebalo da bude kompletno završena instalacija. Merne stanice monitoringa će zbog ovog posla biti sukcesivno isključivane. Počećemo od Vojlovice koja će prva prestati sa radom. Pripremamo tender i kada se bude završio posao oko povezivanja softvera krenućemo u nabavku novog BTX (benzen, toluen, ksilen) analizatora za stanicu u Vojlovici, zaključuje Olga Šipovac.

 Marketing

Najnovije vesti