Društvo

PANČEVO: I u našem gradu se obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Izvor: 
Saopštenje Sre, 14/06/2017 - 08:32

Služba za transfuziju krvi i Crveni krst Pančevo organizuju promotivni štand povodom obeležavanja Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, 14 juna 2017. Od 10 do12 sati na platou ispred Kulturnog centra.

NE ČEKAJ NEZGODU. PREDUZMI NEŠTO.  DAJ KRV. DAJ SADA. DAJ REDOVNO - ovogodišnji  je moto obeležavanja  14.juna Svetskog dana davalaca krvi, koji se obeležava u velikom broju zemalja u svetu, uz podršku Svetske zdravstvene organizacije i  Medjunarodne federacije  Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

U Pančevu se na godišnjem nivou prikupi dovoljan broj jedinica krvi, na osnovu plana  potreba bolnice za krvlju I krvnim komponentama .  Krv i komponente  su na osnovu medicinskih kriterijuma jednako dostupne za lečenje svim  pacijentima. Sva krv se testira na navedene virusne markere. Krv se procesira, pripravljaju se komponente od krvi, tako da se jednom jedinicom krvi leči više pacijenata.

Krv je veoma važan resurs.  Pristup bezbednoj krvi i produktima krvi u dovoljnim količinama, predstavlja osnovu efikasnog sistema  zdravstvene zaštite. Obezbedjivanje dovoljnih količina bezbedne krvi zahteva razvoj nacionalne koordinisane transfuziološke službe, za čiji rad, preduslov predstavlja, DOBROVOLJNO , ANONIMNO I NEPLAĆENO davalaštvo krvi.

OVOGODIŠNJA KAMPANJA , skreće pažnju javnosti, da su svake godine,  životi i zdravlje miliona ljudi ugroženi  u VANREDNIM situacijama , kao što su : elementarne nepogode, tehničko tehnološki udesi  izazvani ljudskim faktorom , saobraćajnim  udesima, oružanim  konfliktima. Svaka od navedenih vanrednih situacija, generiše potrebu za zdravstvenim zbrinjavanjem velikog broja ljudi na licu mesta, bez obzira što su možda i zdravstvene ustanove pretrpele udar.

TRANSFUZIJA KRVI  JE  KLJUČNA  KOMPONENTA U HITNOM MEDICINSKOM ZBRINJAVANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA !

Ovogodišnja kampanja je usmerena na davanje krvi u vanrednim stanjima kada se svako zapita: “ Šta JA mogu da uradim?  Kako mogu JA da pomognem?” Moto ovogodišnje kampanje upravo daje odgovor:

NE ČEKAJ NEZGODU . PREDUZMI NEŠTO. DAJ KRV. DAJ SADA. DAJ REDOVNO.

Godišnje se u svetu prikupi 108 miliona jedinica krvi. Blizu 50% ove količine prikupi se u ekonomski veoma razvijenim zemljama  u kojima živi manje od 20% svetske populacije. Ovo nam govori da mnogi pacijenti kojima je potrebna transfuzija krvi na žalost nemaju pravovremeni pristup bezbednoj krvi I njenim produktima.

U našoj zemlji godišnje se prikupi 243 000 jedinica krvi.  Ova krv je bezbedna, sve jedinice krvi su testirane na HIV, Hepatitis B I C I Sifilis.

U visoko razvijenim zemljama  transfuzija krvi se najčešće primenjuje  za ljude starije od 65 godina I to u 76% slučajeva. Dok u srednje razvijenim I nerazvijenim  transfuzije krvi se primenjuju u značajnoj meri kod pacijenata sa komplikacijama u trudnoći , deci oboleloj od malarije, obolelima od teških anemija I povredama  traumatskog tipa.

U Srbiji transfuzija krvi primenjuje se za kardiovaskularne intervencije, transplantacije organa, masivne trauma, kao terapija kod hematoloških I malignih oboljenja I u toku komplikacija u trudnoći.

Najbezbednija grupa davalaca su redovni neplaćeni davaoci krvi.

U Srbiji se 90% doza krvi prikupi od dobrovoljnih anonimnih I neplaćenih davalaca a 10% od porodičnih I namenskih.

Prosečno se u razvijenim zemljama  prikupi 36,8 jedinica krvi na 1000 stanovnika, u srednje razvijenim 11,7 jedinica na 1000 stanovnika , a u nerazvijenim 3,9/1000 stanovnika.

U Srbiji se prikupi 33,8/1000 stanovnika- što je u nivou razvijenih zemalja, iako Srbija spade u red srednje razvijenih zemalja.

Sve jedinice krvi moraju se testirati na HIV, Hepatitis B I C I Sifilis, pre nego što se primene. Ipak 25 zemalja u svetu , nema mogućnost  da testira sve jedinice krvi iz različitih razloga  - nedostatak testova, nedostatak ljudstva, nedostatak laboratorija.

U Srbiji sve jedinice krvi testiraju se na 4 navedena testa – krvlju prenosivih bolesti.

Izdvajanje krvnih komponenata  iz jedinice cele krvi  sprovodi se u visoko razvijenim zemljama za 95% jedinica krvi koja se prikupi, u srednje razvijenim 80%, u nerazvijenim 45%.

U Srbiji se u visoko sofisticiranim transfuziološkim službama , izdvajaju komponente krvi čime se jednom jedinicom krvi zbrinjava više osoba.

Opšta bolnica Pančevo i Crveni krst Pančevo zahvaljuju se svim  obrovoljnim davaocima krvi na doprinosu koji daju u obezbedjivanju stabilnih rezervi krvi, na brzom reagovanju u vanrednim situacijama kada su nestašice krvi pojedinih krvnih grupa te tako obezbedjuju nesmetano lečenje bolesnika. Marketing

Najnovije vesti