Saradnja Pančeva i Arhitektonskog fakulteta

Pančevo je vrlo šarmantan grad

Izvor: 
GU Pančevo Čet, 17/03/2016 - 07:51

U sredu, 16. marta 2016. godine, održana je prva radionica studenata master studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojoj je 27 studenata studijskog programa Integralni urbanizam prezentovalo odabrane teme za izradu master rada.

Prezentacija je održana u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, u okviru saradnje grada Pančeva i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u procesu izrade master teza i master projekata treće generacije studenata master akademskih studija Integralni urbanizam.

Osnovna tema radova studenata je „Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem“, poligon za izradu projekata je teritorija grada Pančeva, dok je razvojni okvir i polazna tačka „Strategija razvoja grada Pančeva za period 2014 - 2020. godine“.

Prezentaciji je prisustvova gradonačelnik Pančeva, Saša Pavlov i članice Konsultantskog tima:  Suzana Jovanović, članica Gradskog veća zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, Anđelija Borzanović, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, kao i predstavnici JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“.

Nakon prezentacije tema studenti su učestvovali u diskusiji sa gradonačelnikom i Konsultantskim timom.

Gradonačelnik Saša Pavlov pozdravio je studente i izrazio zadovoljstvo zbog saradnje sa Arhitektonskim fakultetom i projekata mladih urbanista koji se bave pravcima razvoja grada Pančeva, a nakon prezentacije radova rekao je:

Kroz ove teze i projekte dobili smo moderno viđenje grada Pančeva, a ne očima Pančevaca. Sve teze su zanimljive i inspirativne, to su vrlo aktuelne i ostvarive ideje. Kao da je svako od studenata Pančevac, to su pitanja koja bi i mladi Pančevci postavili. Teme jesu ponaosob specifične, ali mislim da se sve one ulivaju jedna u drugu i predstavljaju jedan dinamički koncept u kom bi se neke teme prve razradile i time se stvorili uslovi za razradu drugih tema.

Mentorka studentskih radova, docent na Arhitektonskom fakultetu dr Danijela Milovanović Rodić istakla je značaj ove radionice, kao platforme za dijalog između studenata, predstavnika lokalne samouprave, privatnog sektora i eksperata iz oblasti urbanog razvoja.

Pokušavamo da sve projekte, ne samo ove završne već i one u toku studija, učinimo što je moguće više utemeljenim u stvarnosti Srbije, jer su to ljudi koji će tu stvarnost menjati kada se zaposle u različitim službama koje se bave upravljanjem razvoja grada. Uspostavili smo saradnju sa gradom Pančevom i mislim da Pančevo ima izuzetne potencijale za razvoj i da je odličan poligon za preispitivanje i proigravanje različitih tema.

Jedna od studenata Dragana Joksimović odlučila se za temu urbanog marketinga, kao alata za unapređenje razvoja grada Pančeva:

Odlučila sam se za ovu temu zato što globalizacija kao fenomen otvara mogućnosti manjim i većim gradovima da preskoče nacionalne okvire i samostalno istupe na regionalnu ili globalnu scenu. Pančevo već ima prilično razvijenu internacionalnu saradnju i jedan je od najrazvijenijih gradova i opština u Srbiji i smatram da brendiranje grada i razvoj urbanog marketinga može u velikoj meri da doprinese ne samo poboljšanju privredne ekonomije, na kojoj se potencira u Strategiji razvoja, već i kvalitetu života i mislim da je zbog toga vrlo važno da se iskoristi potencijal participacije građana i da se čuje kako oni vide svoj grad i njegove potencijale.

Ova studentkinja o Pančevu je rekla:

Pančevo je vrlo šarmantan grad, dopada mi se njegovo arhitektonsko i kulturno nasleđe, austrougarski uticaj koji omogućava raznoliku urbanu matricu i različite arhitektonske stilove koji postoje kao spomenik različitih epoha, što izdvaja Pančevo od mnogih gradova u Srbiji. Smatram da ima izuzetno veliki potencijal za različite vidove promocija. U njemu se održavaju razne kulturne manifestacije, ima izlaz na reke, ima odlične šanse za realan napredak.Marketing

Najnovije vesti