Foto: pixabay
Društvo

Pančevo jedini grad u Srbiji koji nabavlja tehničke gasove i gasne smeše

Pančevo, Sre, 09/08/2017 - 17:55
Vladimir Đoković

 

Grad Pančevo preko javne nabavke kupiće ukupno 240 litara što tehničkih gasova azota i vodonika što gasnih smeša SO2, BTEX, CH4, NH3, NO i NO2. Ponude se podnose do 14. avgusta a najbolja će biti odabrana po najnižoj ponuđenoj ceni. Izabrani isporučilac biće u obavezi da grad Pančevo snabdeva tehničkim gasovima i gasnih smeša snabdeva u sledećih 12 meseci.

Ova javna nabavka za koju je planiran iznos do 400.000 dinara neobična je za lokalne samouprave, gradove i opštine, ali za Grad Pančevo je uobičajena.

- To su gasovi i smeše gasova koje su nam neopohodne da bi funkcionisao gradski monitoring vazduha. Svake godine ih nabavljamo. Neophodni su za kalibrisanje odnosno svakodnevni rad analizatora u mernim stanicama našeg gradskog monitoringa, objašnjava gradska sekretarka za ekologiju Zdenka Miljković.

Grad Pančevo svoj monitoring aerozagađenja koncipirao je pre petnaestak godina a duže od decenije monitoring analizira vazduh tradicionalno opterećen radom Rafinerije nafte, Petrohemije i Azotare.

-  Praktično smo jedini grad u državi koji ima monitoring na nivou lokalne samouprave. Iako rezultati nisu dokazi pred sudom, mnogi ih traže, koriste i konsultuju. Naš monitoring je praktično bio prvi u državi. A na osnovu naših iskustava učili su i republika i pokrajina kada su kasnije postavljali svoje monitoringe, naglašava Zdenka Miljković.

Gradski monitoring vazduha sastoji se praktično od četiri merna mesta (Starčevo, Vatrogasni dom, Vojlovica i ulica Cara Dušana) a na svakom od njih nalaze se analizatori koji mere po više parametara i to u kontinuitetu 24 sata dnevno. Softver prikuplja podatke koje javnost bez ograničenja može da prati preko gradskog internet sajta.

- Održavanje ovakvog sistema je kompleksan, svakodnevan posao u koji grad Pančevo puno ulaže. Nekada je teško da objasnimo šta je sve neophodno uraditi da bi monitoring radio po standardima i obezbeđivao relevantne podatke. Moramo to da objašnjavamo i državnim revizorima. A sistem, zahvaljujući čijem postojanju je značajno popravljena ekološka situacija u Pančevu , mora i da se obnavlja i osavremenjuje, zaključuje Zdenka Miljković.Marketing

Najnovije vesti