atp
Društvo

PANČEVO: Kako je sramota ATP-a proglašena državnom tajnom

Izvor: 
Transparentost Srbija/013info Sub, 21/09/2019 - 05:07


Ne tako davno, 12. aprila, pojavila se informacija da autobusi iz Pančeva nisu saobraćali ka Beogradu jer je preduzeće Autotransport Pančevo redukovalo polaske u međumesnom saobraćaju, "usled nedovoljne količine goriva kao i nedovoljnog broja izvršilaca". „Transparentnost  Srbija" su interesovali podaci o autobusima, vozačima i gorivu u ATP-u na dan velikog opozicionom mitinga u Beogradu 12. aprila, kada je ATP naprasno prestao da vozi za prestonicu, jer navodno nema niti goriva, niti vozača. Već narednih dana autobusi ATP-a su normalno saobraćali do Beograda.

„JKP ATP Pančevo je preduzeće od strateškog interesa za Srbiju, shodno Rešenju o utvrđivanju privrednih društava i drugih pravnih lica koja proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije, sa oznakom “poverljivo”, primenom Uredbe o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka. Spisak vozila sa podacima o njima, računajući tu i količine goriva je deo Plana odbrane i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i ima oznaku “državne tajna” “, navedeno je u odgovoru ATP-a Trasparentnosti koji je potpisao vd direktor Bojan Bojanić.

U međuvremenu Grad Pančevo koji je osnivač ATP-a pozvao je privatne partnere iz zemlje i inostranstva, na srpskom i engleskom, da postanu parneri u modelu javno privatnog partnerstva. Sa svoje strane Pančevo je iznelo podatke o linijama koje nudi, pa i podatke o ATP-u kao svom udelu u partnerstvu, odnosno očekivanja o broju autobusa i polazaka.

Autobusi ATP-a redovno se popisuju, registruju pa to niko ne može nazvati državnom tajnom, nabavke goriva odavno su javne pa tek tu ništa tajno ne može biti. Nije tajno ni da su nedavno, 2. septembra, vozači masovno odlazili na bolovanje i tako izvršili pritisak da dobiju veća primanja.

Uostalom ATP-u kao gradskom javnom preduzeću planove rada i izveštaje o radu usvajaju Gradsko veće i Skupština grada i onda tu ničeg tajnog nema.

Tajni su samo podaci o poslovanju na dan kada javno preduzeže nije obavljalo svoj javni posao i prevozillo građane do Beograda. 

Transparentnost Srbije bavi se izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja odnosno najavljenim sužavanjem prava građana i novinara da dobiju javne informacije od javnih preduzeća, svejedno da li su ona republička, pokrajinska ili gradska.

Istražujući uputili su 58 zahteva za pristup javnim informacijama, a dobili su 33 odgovo dok 25 institucija nije odgovorilo, naveli su iz Transparentnosti.

Javno na konferenciji za novinare, iz Transparentnosti predstavili su karakteristične izgovore za odbijanja pristupa informacijama koje su dobili.

Jedan od njih, je stigao i od pančevačkog ATP-a, a potpisao ga je vd direktora Bojan Bojanić.
MarketingNajnovije vesti