uplatnica za porez
Društvo

PANČEVO: Ko će sve plaćati veći porez na imovinu u 2018. godini?

Pančevo, Pet, 03/11/2017 - 08:49
Vladimir Đoković

 

Gradsko veće predložiće Skupštini Grada Pančeva da donese odluku o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u prvih 9 meseci ove godine. Posle usvajanja to će biti osnovica za obračun poreza na imovinu za rešenja koja će vlasnici imovine dobiti 2018. godine.

Prema ovom predlogu porez na “poslovne zgrade i druge građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti” biće veći za vlasnike ove vrste imovine na teritoriji čitavog Grada Pančeva. Najviše u četvrtoj zoni  a odmah zatim u prvoj gradskoj zoni.

Porez na “kuće za stanovanje” biće veći u svim zonama osim u prvoj gde ostaje isti. Porez na “građevinsko zemljište “ biće uvećan u svim zonama osim u prvoj. Najviše u petoj, pa u drugoj zoni.

Porez na “stanove” na novim rešenjima biće uvećan za imovinu ovog tipa u prve četiri zone Grada Pančeva, dok bi za stanove u petoj trebalo da bude manji porez.

Do uvećanja poreze dolazi i kod “poljoprivrednog zemljišta” , iako samo u dve zone, najviše upravo u petoj zoni. To je zona u kojoj su Stari Tamiš i naseljena mesta a tako i većina poljoprivrednih površina.

U tabeli možete videti kakve su prosečne cene kvadratnog metra po kategorijama u pojedninim zonama.

 

porezi.jpg


Marketing

Najnovije vesti