Društvo

PANČEVO: Na svim kupalištima se možete kupati

Pančevo, Sre, 08/08/2018 - 11:42
Vladimir Đoković 

 

- Kupališta na reci Tamiš (u Pančevu, Jabuci i Glogonju), kupalište na reci Dunav (Bela Stena – levo i desno od špica), kupalište na reci Ponjavici (kupališta u Omoljici i Banatskom Brestovcu), kupalište u Ivanovo i jezero u Kačarevu se mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije, zaključak je Zavoda za javno zdravlje posle obavljenih laboratorijskih analiza uzroka površinskih voda za kupanje i rekreaciju.

Uzorci površinskih voda za ovo ispitivanje su uzeti 1. avgusta. Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je 15. avgust. Stručnu analizu voda za kupanje finansira grad Pančevo.

Na osnovu  Izveštaja o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-338/9-2018 od 07.08.2018. godine, Zavoda za javno zdravlje Pančevo uzorkovanje je obavljeno 01.08.2018. godine, a na  osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je sledeće:

1. da  kontrolisani uzorak reke Tamiš (kupalište u Jabuci ), sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljava kriterijume Uredbe  i  Pravilnika  za vodna tela tip 1 (velike nizijske reke), klasa II (dobar ekološki status) i  (kupališta u Pančevu i Glogonju)  za klasu IV (slab ekološki status) zbog povećanog parametra za HPK.  Prema stručnom mišljenju doktora medicine-specijaliste higijene  parametri koji su iznad MDK ( HPK ) vrednosti ne mogu uticati na zdravlje ljudi te se voda može koristiti za kupanje i rekreaciju.

2.  da kontrolisani uzorci reke Dunav kupalište Bela Stena (levo i desno od špica), sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljavaju kriterijume Uredbe i Pravilnika  za vodna tela tip 1 (velike nizijske reke), za  klasu III (dobar ekološki status). Ova površinska voda može se koristiti za kupanje i rekreaciju.

3. da kontrolisani uzorci reke Ponjavice (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) za veštačka vodna tela, pripada klasi V (loš ekološki status).  Prema stručnom mišljenju doktora medicine-specijaliste higijene  parametri koji su iznad MDK (-pH i suspendovane, BPK5, ) vrednosti ne mogu uticati na zdravlje ljudi te se voda može koristiti za kupanje i rekreaciju.

4. da kontrolisani uzorak sa kupališta u Ivanovu zadovoljava kriterijume Uredbe i Pravilnika za veštačka vodna tela za klasu V(loš ekološki status) zbog povećane koncentracije vodonikovih jona  i HPK .

5.  voda iz jezera u Kačarevu zadovoljava kriterijume Uredbe i Pravilnika za veštačka vodna tela za klasu II (dobar ekološki status). Prema stručnom mišljenju doktora medicine-specijaliste higijene  parametri koji su iznad MDK (-pH i suspendovane, BPK5, ) vrednosti ne mogu uticati na zdravlje ljudi te se voda može koristiti za kupanje i rekreaciju.

 Na osnovu navedenog može se zaključiti da se kupališta na reci  Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju) kupalište na reci Dunav ( kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica)), kupalište na Ponjavici (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu), kupalište u Ivanovu  i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

 
MarketingNajnovije vesti