Petrohemija Foto: Petrohemija
Društvo

PANČEVO: Petrohemija formirala tim za regovanje na događaje oko zdravlja, bezbednosti i ekologije

Izvor: 
013info Pet, 12/03/2021 - 08:13HIP Petrohemija je postrojenje u kojem se obavljaju procesne aktivnosti u kojima su prisutne opasne materije u većim količinima (SEVESO postrojenje) pa su izradili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Sa aspekta reagovanja u vanrednim situacijama formiran je Tim za pripravnost i regaovane na HSE (zdravlje, bezbednost, ekologija) dogadjaje.  

Multidisciplinarni tim čine menadžeri iz svih oblasti rada fabrika Petrohemije a radom koordinira izvršni direktor Funkcije korporativnih i pravnih pitanja Dragan Zavišić.

U Petrohemiji se koriste razne vrste hemikalija koje mogu izazvati veoma negativne posledice po zdravlje zaposlenih, i mogu ozbiljno uticati na životnu i radnu sredinu pa je dužna da ima savetnika za hemikalije a za tu poziciju imenovana je Ivana Kosović.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnih materija je Mileta Petrov, a lica odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu u HIP Petrohemiji i FSK Kikinda su Jovica Mitrović i Jaroslav Hrubik.

Dubravka Sarić  i Snežana Jovin, lica su odgovorna za upravljanje otpadom u HIP Petrohemiji i FSK Kikinda.
MarketingNajnovije vesti