Minur ćutanja u Skupštini Pančeva Foto: Vladimir Đoković
Društvo

PANČEVO: Ponovo radi Skupština - sednica 25. novembra

Pančevo, Uto, 19/11/2019 - 06:48
Vladimir Đoković


Sednica Skupštine grada Pančeva zakazana je za ponedeljak, 25. novembar, a počeće u 10 sati. Na dnevnom redu je više od 30 tema o kojima će se razgovarati i odlučivati.

Među njima je i davanje saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora za dodelu koncesija za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji Pančeva i izgradnja nove autobuske stanice.

Skupština će doneti odluku planu detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju dela delekovoda ka Alibunaru, kao i dva priključna dalekovoda.

Menja se i dopunjuje i plan generalne regulacije za celinu 11 – kompleks posebne namene,konvertuje dug Ikarbusa i otpisuje dug Galenike klirit.

Odlukama ćese utvrditi i cene nepokretnosti što je osnov za obraču poreza na imovinu.

Biće doneta odluka o držanju domaćih životinja, obavljanju delatnosti zoohigijene, a biće izmenjenje odnosno dopunjenje odluke o dimničarskim uslugama, održavanju čistoće i upravljanju otpadom, pijacama, sahranjivanju i grobljima.

Odbornici će odlučivati i odluci o obezbeđivanju javnog osvetljenja, menjati odluku o zelenim površinama, doneti odluku o boravišnoj taksi.

Skupština će odlučiti  o otuđenju prostora u javnoj svojini gada Pančeva, a razmatraće godišnji izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu.
MarketingNajnovije vesti