Foto: pixabay
Društvo

PANČEVO: Prijavljivanje za upis u prvi razred od aprila

Izvor: 
GU Pančeva Pet, 23/02/2018 - 08:51

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovnih škola vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila, a upis dece u prvi razred realizovaće se u školama tokom maja i juna 2018. godine.

Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2011. godine do kraja februara 2012. godine. U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Za upis deteta u prvi razred osnovne škole roditelj, odnosno staratelj, podnosi školi sledeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige rođenih (za dete);
  • lekarsko uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu deteta; i
  • uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program.

Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.

Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine (član 55. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju “Sl. glasnik RS” br. 55/2013 i 101/2017).

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete, odnosno, učenik, upisuje se na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Za sva detaljnija obaveštenja o upisu deteta u prvi razred osnovne škole, roditelj treba da se obrati najbližoj osnovnoj školi.

 Marketing

Najnovije vesti