Limeni park
Društvo

PANČEVO - SKRIVENA JEDNOSTAVNOST POSTOJANJA: Šta bismo mogli mi...

Izvor: 
Miljan Radonjić Uto, 08/10/2019 - 09:10

Na našu veliku sreću, Pančevo sa svojih devet sela je grad koji ima mogućnosti da sve to realizuje zahvaljujući svojoj veličini, prostoru,resursima i broju i kvalitetu ljudi, odnosno može da pravi novac i pravi ga i to veoma mnogo. Pančevo može da bude veoma uravnotežen sistem a ravnoteža je osnova jednostavnog života kome svi mi,hteli to da priznamo ili ne, težimo.
 
Jedini izvor prihoda za grad su porezi, takse i građevinsko i poljoprivredno zemljište. To je sve od čega grad može da zaradi. Reklo bi se – četiri izvora, a bezbroj reka. No, to su vrlo moćni izvori kada se sa njima osmišljeno barata. Ta četiri izvora plaćaju redovno tehničko održavanje grada i razvoj grada – tako govori teorija. Na svu sreću grada i svih nas postojimo i mi građani. Mi smo i pokretačka snaga i izvor rezervne energije.
 
Porezi i takse su vrlo komplikovana tema i što se mene tiče, njihova visina nije logična i etična baš kao ni raspodela među gradom i državom i smer protoka novca. Ali je zakonita i tu se jedino može insistirati na promeni zakona, no, u trenutnoj raspodeli snaga,  rezultat se ne može očekivati – tranzicija je to! Iako to jesu dva najmoćija izvora prihoda za grad  oni su najslabiji jer grad na njih nema uticaja. Šta odatle stigne ,dobro je da je stiglo.
 
Ostaju samo gradsko građevinsko zemljište i poljoprivredno zemljište. Baratanje građevinskim i poljoprivrednim zemljištem nije ništa jednostavnija tema, na žalost.
 
Zbog svega toga pojavljuje se javno – privatno partnerstvo u regulisanju mnogih gradskih funkcija i možemo da se nadamo da će to biti realizovano i u javnom i u privatnom interesu u jednakoj meri.
 
Ono što je realna stvar  u ovom trenutku je da je našem gradu i svakom od naših sela potrebna naša pomoć. Kada kažem grad i selo možete biti sigurni da ne mislim na upravljačku strukturu i hijerarhiju koja je na izborima izabrana, na jedan od poznatih načina, da obavlja posao vlasti i uprave.
 
Ovo je vreme kada grad, ako želi da preživi, mora da iskoristi svoje unutrašnje rezerve, a to smo mi sami. Isto važi za narod, državu i kulturu.
 
I šta to pa mi možemo da uradimo? Sledi spisak stvari koje svi znamo, ali nam je najlakše da gledamo da li je to neko pre nas uradio pa da onda mi sami uradimo. 
 
1. Možemo da se parkiramo pravilno
2. Možemo da poštujemo saobraćajne propise
3. Možemo da budemo saosećajni prema drugima i da se poštujemo što svakako ne znači trpeti stvari protiv sopstvenih interesa.
4. Možemo da čuvamo kandelabre, klupe, korpe za otpatke, saobraćajne znake, drveće, cveće, spomenike.
5. Možemo da vodimo računa o čistoći ulica.
6. Možemo da budemo smireni i tihi.
7. Možemo  da svoja dvorišta, bašte i njive držimo u besprekornom redu.
8. Možemo da poštujemo gradske propise o zagađenju svake vrste.
9. Možemo da svoje zgrade, stanove i kuće držimo u redu.
10. Možemo da ulepšavamo svoje stanove, zgrade, kuće, dvorišta,bašte.
11. Možemo da zajednički uradimo neki posao od koga svi možemo imati koristi .
12. Možemo da učimo i da se usavršavamo i da pomažemo drugima u tome.
13. Možemo da podstaknemo i druge da se tako ponašaju.
14. Možemo da pronađemo sponzore da bi se neki posao obavio.
15. Možemo da budemo solidarni jer ćemo tako biti kompaktniji.
16. Možemo da iznosimo ideje, da o njima diskutujemo, da ih utvrđujemo,planiramo i realizujemo.
17. Možemo da budemo racionalni i na rezultat orjentisani kada su u pitanju stvari od zajedničkog interesa.
18. Možemo da budemo uporni u popravljanju gradskog života
19. Možemo da smišljamo svoje proizvode i usluge i da ih ponudimo tržištu i da se organizujemo u zadruge i udruženja.
 
Možemo još mnogo toga, dopunite sami spisak.Samo da napomenem, politici mesto na spisku nije i to ne zato što je u Pančevu trenutno (već 70 godina) nema nego zato što je njena funkcija druga . Nije njeno da smišlja šta da se radi nego da uradi šta joj se kaže. U otadžbini to politika i radi, ali ne radi ono što najbolji predstavnici naroda smišljaju i projektuju već šta im narede ,kako je to odavno govorio moj profesor političke ekonomije prostora Gavro Mihaljević, USKI CENTRI MOĆI, kako domaći tako i strani.
 
Sve gore  pobrojano može da da velike rezultate jer se sastoji iz velikog broja malih, gotovo neprimetnih rezultata. Onda možemo i da postavimo pitanje vladajućim strukturama šta one rade i kako raspolažu resursima koji su od vitalne važnosti za sve nas. I tada, budite sigurni, strukture će morati dobro da razmisle pre nego odgovore, bez obzira na sredstva, zakonita i ona druga, kojima raspolažu.
 
Za sve to nam niko neće ništa platiti a potrošićemo svoje vreme i ja nikoga ne želim da ubeđujem da to treba i da radi. Osamnaest stvari koje sam pobrojao stvara bolje odnose među ljudima na najelementarnijem nivou, devetnaesta stvar pravi novac. Radi se o stvarima koje nam nedostaju u jednakoj meri.Kad nečega nema,može se stvoriti.Stvoriti je uvek bolje nego kupiti. Za stvaralaštvo je presudna volja, baš kao i za parazitizam. Pitanje je samo čija je volja jača.
 MarketingNajnovije vesti