Društvo

PANČEVO: Sremputu i Baumeisteru dodeljeno javno privatno partnerstvo za izgradnju lokalnih puteva - jeftiniji Štrabag diskvalifikovan pa se žalio

Pančevo, Sub, 15/08/2020 - 08:35
Vladimir Đoković


Grad Pančevo je 5. maja dodelio ugovor za javno privatno partnerstvo za izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture sa javnim plaćanjem grupi ponuđača koju čine AD Sremput iz Rume i beogradski Baumeister.

Konzorcijum je ponudio period pripreme i period implementacije koji će trajati dve godine, dok će period kompletnog pružanja usluga obezbeđivanja dostupnosti i održavanja kompletne mreže putne infrastrukture (uključujući pripreme i implementacije) – trajaće 10 godina.

A ukupno ulaganje Konzorcijuma biće 20.600.814 evra, odnosno sa PDV-om 24.720.977 evra.

Pobednička ponuda zaključena je popustom od 15 procenata koliko ovaj Konzorcijum odobrava po cenovniku Naručioca (Grada Pančeva).

Baumeister i Sremput, poznati su pančevački graditelji puteva i održavatelji ulica u poslednjih nekoliko godina.

Pre toga decenijama letnje i zimsko održavanje ulica, pa i niskogradnja, u Pančevu pripadala je pančevačkom Vojvodinaputu – sada delu austrijskog Štrabaga.

Formalno, Vojvodinaput Pančevo ogranak Štrabaga, imao je svoju ponudu u ovoj trci za posao težak više desetina miliona evra.

Njihova ponuda bez PDV-a bila je 17.612.402 evra, a sa tim porezom 21.134.882 evra. Ta ponuda 3 miliona evra manja nosila je sa sobom i popust od 13 procenata koji je dva posto manji od onog koji je ponudio pobednički Konzorcijum.

Brojni su bili uslovi koje su ponudači morali da ispune i reference koje su morali da dokažu.  Gradska komisija koja je razmatranja njihovo postojanje i ispunjenost – konstovala je da Štrabagu nešto fali – i da je njegova ponuda NEPRIHVATLJIVA.

Komisija je navela da Štrabag nije dokazao da ispunjava zadati poslovni kapacitet “TJ. DA NIJE DOKAZAO DA IMA ISKUSTVO I DA JE U POSLEDNJIH PET GODINA ZAKLJUČIO NAJMANJE JEDAN UGOVOR ČIJI JE PREDMET SLIČAN PREDMETU OVE JAVNE NABAVKE, U UKUPNOJ VREDNOSTI OD NAJMANJE 2,5 MILIONA EVRA, BEZ PDV-a”.

Na Portalu javnih nabavki posle odluke o ovakvoj dodeli ugovora navedena je I beleška da se Štrabag na ovakvu diskvalifikaciju žalio. Na nadležnima u Komisiji za zaštitu prava ponuđača, takozvanom vrhovnom sudu za javne nabavke, je da odluči da li jeftinijii za tri miliona evra – ispunjava uslove. Ili je pobednik ipak Konzorcijum – Sremput, Baumeister.

 
MarketingNajnovije vesti