Društvo

PANČEVO: Šta je budžetska inspekcije zaključila o poslovanju Doma “Srce u Jabuci”

Pančevo, Čet, 20/09/2018 - 07:55
Vladimir Đoković


 

Krajem marta ove godine gradska budžetska inspekcija sačinila je zapisnik o izvršenoj vanrednoj kontroli korisnika budžetskih sredstava Dom za lica ometena u razvoju “Srce u Jabuci”. Kontrolisalo se namensko korišćenje budžetskih sredstava i materijalno finansijsko poslovanja ovog Doma za 2016. i 2017. godinu.

Inspekcija je zaključila kako je Dom prodao jedno osnovno sredsto a “nema dokaza da je izvršena stručna procena osnovnog sredstva” i da “ nije izvršena licitacija niti su prikupljane druge ponude”. Konstatuje se i da “u toku kontrole nije dostavljena dokumentacija o proceni osnovnog sredstva niti odluka Upravnog odbora Doma da se osnovno sredstvo proda”. U zaključcima inspekcija navodi i da Dom “ nije objavio na svojoj internet stranici interni akt o javnim nabavkama” što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama. Kao i da “nije vršeno usaglašavanje potraživanja i obaveza pre sastavljanja finansijskog izveštaja što je u suprotnosti sa Uredbom o budžetskom računovodstvu”. Gradska budžetska inspekcija primetila je i da prilikom “javne nabavke opreme za kuhinju, od 4,999.000 dinara nije dostavljen dokaz o istraživanju tržišta” odnosno da je “dostavljena samo jedna ponuda čime nije obezbeđena konkurencija u skaldu sa Zakonom o javnim nabavkama “. Takođe se navodi i da je “Dom nabavio 2017. od poljoprivrednog gazdinstva Nedeljković stoku u vrednosti od 1,3 miliona dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama”.

Zapisnik gradska budžetska inspekcija zaključuje i predlogom mera. Pa se od rukovodstva Doma “Srce u Jabuci” traži da: da u svom poslovanju poštuje Statut ustanove, da sprovodi javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da poslovanje uskladi sa Uredbom o budžetskom računovodstvu i zakonom o budžetskom sistemu.
MarketingNajnovije vesti