Foaje KCP
Društvo

PANČEVO: Studentska zadruga iz Beograda upošljavaće za kafe Kultrurnog centra

Pančevo, Uto, 18/02/2020 - 08:03
Vladimir Đoković


Kulturni centar Pančeva posle sprovedene javne nabavke za koju su stigle tri ponude okvirni sporazum  o uslugama studentaske zadruge potpisao je sa “Zadrugom studenata Univerziteta u Beogradu”.

Kulturnom centru potrebne su usluge čija je vrednost procenjena na 2,96 miliona dinara za godinu dana bez PDV-a. Zadruga studenata univerziteta u Beogradu posao je dobila jer je imala ponudu od 795,49 dinara bez PDV-a, što je jeftinije od ponude Omladinske zadruge “Studentska zadruga Pančevo” – 835 dinara, i Beogradske studentske zadruge – 796,05 dinara.

Preko pružaoca usluga iz Beograda biće angažovani mladi za rad u kafeu Kulturnog centra na poslovima konobara, šankera i barmen, kao i poslovima pomoćnog radnika na realizaciji programa Kulturnog centra.

Osoblje će birati Kulturni centar a biće angažovani preko firme koja je izabrana. Kako je naveo KC najpovoljniji ponuđač izabran je po kriterijumu “najniža ponuđena cena” a ona “predstavlja ukupan zbir bruto cena bez PDVA-a za student do 26 godina i nezaposlena lica i student starije od 26 godina”.

Ta lica će raditi po ugovorima o privremeno-povremeno poslovima, a biće po jedan student mlađi i jedno lice/student stariji od 26 godina, uslovi su da je lice nezaposleno sa završenom srednjom školom.
MarketingNajnovije vesti