Minur ćutanja u Skupštini Pančeva Foto: Vladimir Đoković
Društvo

PANČEVO: U petak zaseda Skupština grada

Izvor: 
013info Sub, 30/11/2019 - 09:53

Predsednik Skupštine Pančeva Tigran Kiš sazvao je 37. sednicu, pa će odbornici ponovo u skupštinske stolice sesti 6. decembra u 10 sati.

Do sada je poznata 21 tačka dnevnog reda.

1. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu.
2. Predlog odluke o izmeni Odluke o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.
3. Predlog odluke o izmenama Odluke o maksimapnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Pančeva za 2017. godinu.
4. Predlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva, koje u naravi čine „Gradski stadion" u Pančevu, JKP „Mladost" Pančevo.
5. Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direkgora javnog preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo.
6. Predlog zaključka o dostavljanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Pančevo, za period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine.
7. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje" Pančevo broj: 10/1070-27 od 26.11.2019. godine.
8. III izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata „Mladost" Pančevo za 2019. godinu sa finansijskim planom i druga izmena Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Pančeva za 2019. godinu.
9. Druga izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo" Pančevo za 2019. godinu sa finansijskim planom.
10. Druga izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo" Kačarevo za 2019. godinu sa finansijskim planom.
11. Prva izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „BNS" Banatsko Novo Selo za 2019. godinu sa finansijskim planom i prva izmena Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Pančeva za 2019. godinu.
12. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vod-kom" Jabuka.
13. Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vod-kom" Jabuka.
14. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kombrest" Banatski Brestovac.
15. Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kombrest" Banatski Brestovac.
16. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Omoljica" Omoljica.
17. Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Omoljica" Omoljica.
18. Predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „29. novembar" Starčevo.
19. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „29. novembar" Starčevo.
20. Predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma kulture „29. novembar" Starčevo.
21. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma kulture „29. novembar" Starčevo
 
 MarketingNajnovije vesti