Društvo

PANČEVO: Ubuduće gradska preduzeća za grad rade bez naknade

Pančevo, Sub, 17/03/2018 - 08:45
Vladimir Đoković

 

 

Gradsko veće zaključkom obavezalo javna komunalna preduzeća kojima je grad Pančevo kao osnivač poverio obavljanje komunalnih delatnosti “da, u okviru svojih nadležnosti, za potrebe grada Pančeva, izrađuju projektno-tehničku dokumentaciju i izvode radove na izgradnji , dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji komunalne infrastrukture sa priključcima, kao i druge radove, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, bez naknade”.

Istom odlukom Gradsko veće je obavezalo je gradska preduzeća da “sarađuju i bez naknade prate dinamiku izvođenja radova odnosno izvršavanja poslova koje za grad Pančevo, u cilju realizacije gradskih investicija, obavlja nadležni Sekretarijat Gradske uprave grada Pančeva”.

Iako je Skupština Grada Pančeva osnivač 16 gradskih preduzeća Gradsko veće je odlučilo da se ovaj zaključak ima dostaviti Vodovodu, Grejanju, Higijeni i Zelenilu.Marketing

Najnovije vesti