Društvo

PANČEVO: Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Pančevo, Sre, 01/11/2017 - 09:10
Aleksandar Stojković

Okruglim stolom održanim u utorak, 31. oktobra, Inicijativa za inkluziju „VelikMali“ započela je realizaciju kampanje u okviru projekta Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja pod sloganom: „Život bez nasilja - za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja!”. Okrugli sto je održan na devetom spratu Gradske uprave pančevo, a pored organizatora, bili su i predstavnici pančevačkih obrazovnih, zdravstvenih i institucija socijalne zastite,  sudova, udruženja građana i medija.

- U poslednje vreme je ekspanzija nasilja generalno. Ono što mi često vidimo je vršnjačko nasilje, ali nasilje nad decom postoji i od strane institucija. To je ono o čemu moramo da razmišljamo i da zajedničkom saradnjom smanjimo i tu vrstu nasilja. Inicijativa za inkluziju VelikiMali je radila osnaživanje 12 lokalnih intersektorskih timova posebno za prepoznavanje nasilja nad decom sa smetnjama u razvoju. Sva deca su izložena nasilju, a posebno deca iz ranjivih grupa – deca sa smetnjama u razvoju, romska deca, siromašna deca, rekla je za 013info Marijana Marić, izvršna direktorka Inicijative za inkluziju „VelikiMali“.

Rezultati istraživanja koje je sproveo UNICEF pokazuju da:

- oko 70 % dece u Srbiji je doživelo makar jedan sliučaj psihičkog ili fizičkog nasilja tokom odrastanja,

- 38 % dece su bila svedoci nasilja u porodici među odraslima,

- oko 5 % dece je doživelo sve tipove nasilja,

- oko 48 % dece je izloženo telesnom kažnjavanju i psihičkoj agresiji u porodici kao metodu disciplinovanja,

- između 8 i 13 % dece školskog uzrasta izjavljuje da je doživelo seksualno nasilje,

- 45 -  65 % dece je izloženo vršnjačkom nasilju,

- 47 % dece sa intelektualnim smetnjama doživljava neki vid nasilja van porodice.

Kampanja je usmerena ka izradi i usvajanju međusektorskog sporazuma o saradnji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, sa posebnim naglaskom na decu iz osetljivih grupa.

- Početak borbe protiv nasilja je usvajanje međusektorskih sporazuma koji bi predvideo i koordinaciono telo koje će voditi računa o implementaciji sporazuma i saradnji svih aktera na lokalnom nivou, a ciljevi lokalnog sporazuma je i povećano prijavljivanje slučajeva nasilja, osnaživanje za prepoznavanje svih vrsta nasilja koja postoje i bolja koordinacija među službama, obavestila nas je Marijana Marić.

Projekat Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja se sprovodi u 20 opština, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zaposljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-om, uz finansijsku podršku Evropske unije.

- Prva stvar je da lokalne zajednice prepoznaju koje sve vrste nasilja postoje pa da onda zajedničkim snagama radimo i na prijavljivanju i na procesuiranju, kako se ne bi dogodilo da prijave samo nestanu u nekim fiokama. Pogotovu kada su kolege nekih institucija počinioci nasilja, kazala je Marijana Marić.

Na sastanku smo mogli da čujemo različita iskustva i mišljenja. Predstavnik jedne srednje škole je rekao da nemaju problem sa nasiljem, dok je predstavnica jedne osnovne škole dala konkretne primere problema sa kojima se susreću. Predstavnica Centra za socijalni rad je rekla da se svake dve nedelje sastaju sa predstavnicima Policije i Tužilaštva i da razgovaraju o slučajevima nasilja. 

Mogli smo čuti i konstataciju da je Zakon promenjen i da je ceo postupak ubrzan, ali i da dolazi do zloupotreba. 

U Pančevu kampanju realizuje Inicijativa za inkluziju VelikiMali, a Užički centar za prava deteta je koordinator kampanje na nacionalnom nivou.

Ekspanzija nasilja je podjednaka odgovornost i roditelja i obrazovnih ustanova. Ono što smo nekada smatrali nezamislivim i samo gledali u američkim filmovima kod nas je sve češće i sve vidljivije. Mi i ne prepoznajemo šta je sve nasilje, mislimo da su to samo fizički oblici nasilja, ali nažalost nisu. Tako da ne možemo u jednog aktera da uperimo prst, to su svakako i porodica i obrazovne ustanove i ustanove socijalne zaštite i mediji. Svi smo mi odgovorni za ono što nam se dešava.

 

 Marketing

Najnovije vesti