Foto: Gradska biblioteka Pančevo
Preinačena presuda Ivani Đurovića za Gradsku biblioteku Pančevo

PANČEVO: Za zloupotrebu položaja odgovornog lica - 5 godina zatvora

Pančevo, Sub, 29/04/2017 - 00:16
Vladimir Đoković

Viši sud u Pančevu je krajem januara Ivanu Đurović, zbog izvršenja produženog krivičnog dela pronevere, osudio na kaznu zatvora od 10 godina te obaveza da Gradskoj biblioteci Pančeva isplati iznos od 20,5 miliona dinara. Apelacioni sud u Beogradu preinačujući presudu Đurovićevu je osudio na 5 godina zatvora, ali za krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica. 

Ivana Đurović, od strane Višeg suda osuđena je što je od 2006. do 2014. godine kao šef računovodstva prisvajala novac Gradske biblioteke. Viši sud u Pančevu presudom je konstatovao da je “u PP OPJ obrascima prikazivala manji broj zaposlenih u biblioteci u odnosu na stvarni broj i u skladu sa umanjenim brojem zaposlenih stvarala obavezu poreza na zarade znatno niže od stvarne obaveze poreza na zaradu, te obavezu koju je prikazivala na obrascima i uplaćivala Ministarstvu finansija, a razliku u odnosu na stvarnu obavezu poreza uplaćivala sa budžetskog računa „Gradske biblioteke“ na svoje tekuće račune kojom prilikom je PP OPJ obrasce prepravljala izbeljivanjem u delovima gde je prikazan broj zaposlenih u biblioteci i gde su prikazani iznosi poreza na zaradu, te ručno upisivala broj zaposlenih i novčane iznose poreske obaveze, zatim je tokom 2012, 2013. i 2014. godine sredstva uplaćena biblioteci iz budžeta Grada na ime finansiranja penala koje je „Gradska biblioteka“ trebalo da uplaćuje Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, umesto na račun Fonda prenela na svoje tekuće račune, a u 2014. godini, novčana sredstva koja su „Gradskoj biblioteci“ uplaćena na ime sufinansiranja projekta „Umetnička zbirka gradske biblioteke Pančevo: štampanje publikacije“ nalogom za prenos sredstava sa budžetskog računa biblioteke uplatila na svoj račun, na koji način je neosnovano sa budžetskog računa biblioteke na svoje račune prenela novčana sredstva u iznosu od 20.335.965,06 dinara, dok je sa računa prihoda „Gradske biblioteke“ uplatila na svoje tekuće račune novčana sredstva u iznosu od 259.537,76 dinara.”

Na ovakvu presudu žalbu Apelacionom sudu u Beogradu podneo je branilac okrivljene Ivane Đurović. Odlučujući po žalbi Apelacioni sud je 30. marta preinačio prvostepenu presudu “i to u pogledu pravne kvalifikacije, odluke o krivičnoj sankciji i imovinsko -  pravnom zahtevu i to tako što je Apelacioni sud radnje okrivljene Ivane Đurović, za koje je prvostepenom presudom oglašena krivom, pravno kvalifikovao kao krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3. KZ i osudio je na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, te od okrivljene oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom u iznosu od 20.595.502,82 dinara.” Novom presudom Apelacionom suda oštećena „Gradska biblioteka Pančevo“ je upućena na parnični postupak radi ostvarenja imovinsko pravnog zahteva prema osuđenoj Ivani Đurović.

Apelacioni sud u delima Ivane Đurović umesto pronevere pronašao je krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, što je obrazloženo na sledeći način: “Kako okrivljena, koja je kod oštećenog bila zaposlena na mestu računovođe, nije bila ovlašćena da raspolaže sa novcem računa „Gradske biblioteke“ u smislu da nije mogla da donosi odluke, kada i kome će biti plaćeno, već je to bilo u nadležnosti direktora ustanove i drugih organa, to je pogrešan zaključan prvostepenog suda da je reč o sredstvima koja su joj bila poverena. Drugim rečima okrivljenoj novčana sredstva „Gradske biblioteke“ nisu bila prethodno poverena, već je ista iskorišćavanjem granica svojih ovlašćenja, prikazujući manji broj zaposlenih u biblioteci i stvarajući obavezu poreza na zarade u znatno nižem iznosu od stvarne, omogućavala da nezakonito stvorena razlika bude uplaćivana na njene privatne tekuće račune. Dakle, okrivljena je na opisan način iskorišćavanjem svog položaja nezakonito pribavila sebi protivpravnu imovinsku korist čime su se stekli svi subjektivni i objektivni obeležji bića krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica.”

Kaznu sa 10 godina na 5 godina zatvora Apelacioni sud je sveo uz obrazloženje da “je Apelacioni sud imao u vidu sve okolnosti koje su od uticaja na vrstu i visinu krivične sankcije, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljene cenio njen raniji život, kao i da je priznala izvršenje dela, dok je od otežavajućih okolnosti cenio da je okrivljena značajno ugrozila zaštićeno dobro, a što proizilazi da je svojim činjenjem ustanovi u kojoj je radila dovela u položaj poreskog dužnika, kao i visinu pribavljene imovinske koristi. Naime, novac kojim je trebalo da bude plaćen porez na zarade je ostao neplaćen, čime je dovedeno u pitanje funkcionisanje ustanove što \ je za posledicu imalo da Grad Pančevo iz budžeta izdvoji 27.000.00,00 dinara i plati poreski dug.“

Presuda Apelacionog suda u slučaju Gradske biblioteke Pančevo nije pravosnažna. Postoji mogućnost da je po novim žalbama dodatno preispituje pred sudovima. Marketing

Najnovije vesti