Društvo

PANČEVO: Zbog ujeda pasa i mačaka prošle godine iz budžeta isplaćeno 5,8 miliona dinara

Pančevo, Uto, 09/10/2018 - 07:05
Vladimir Đoković


Kako se konstatuje u izveštaju o radu gradskog pravobranilaštva za 2017. godinu došlo je do povećanja broja tužbi građana protiv JKP “Higijena” i Grada Panečva radi naknade štete zbog ujeda pasa lutalica. Iako postoji zoohigijenska služba u “Higijeni” i grad Pančevo može biti tužen zbog štete nastale ujedima pasa lutalica.

Tokom 2017. godine bilo je 170 parnica po tužbama građana zbog ujeda pasa lutalica. U istom periodu iz budžeta grada po sudskim presudama usled ujeda napuštenjih pasa ili mačaka isplaćeno je 3.149.803 dinara.

Dodatnih 216 zahteva za naknadu štete po istom osnovu građani koji nisu želeli da se tuže podnosili su gradskoj Komisiji za utvrđivanje osnovanosti i visine naknade štete usled ujeda napuštenih pasa ili mačaka. U 97 predmeta Komisija je zaključila poravnanje pa je iz budžeta isplaćeno ukupno 2.649.000 dinara.
MarketingNajnovije vesti