Foto: Vladimir Đoković
Društvo

POKRAJINSKA INSPEKCIJA SE OGLASILA O RAFINERIJI NAFTE PANČEVO: Kvar na novom KLAUS postrojenju – kiseli gasovi sa vodonik sulfidom se spaljuju na baklji

Pančevo, Čet, 26/04/2018 - 07:53
Vladimir Đoković

Rafinerija nafte ispala je iz proizvodnje zbog kako je zvanično rečeno prekida struje 11. aprila. Proizvodnja je zatim podginuta a radnici iz kruga Rafinerije žalili su se na mučninu, smatra li da su otrovani – pa su se stizali i do VMA.

U gotovo dve nedelje u Rafineriji su u inspekcijskim nadzorima i inspekcija rada i inspektori MUP-a a i pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine.

Od početka medijskog praćenja ove “krize” u NIS Rafineriji nafte u Pančevu, iako smo više puta tražili informacije,  prvi put se u utorak javno oglasila nadležna pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine. 

- Inspektor za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine obavio je, dana 20. aprila 2018. godine, inspekcijski nadzor kod NIS a.d. Novi Sad, Rafinerija nafte Pančevo. To prilikom je utvrdio da je obustavljen redovan rad postrojenja novi KLAUS, usled kvara. U postrojenju KLAUS iz kiselih gasova, koji sadrže veliku količinu vodonik suflida, dobija se sumpor, navodi se na početku insformacije dobijene iz pokrajinske ekološke inspekcije.

- Zbog kvara na KLAUS postrojenju, Rafinerija nafte Pančevo je preusmerila sve otpadne kisele gasove na kiselu baklju na spaljivanje. Inspektor za zaštitu životne sredine je doneo rešenje kojim je naredio NIS a.d. Novi Sad, Rafineriji nafte Pančevo da najkasnije do 27. aprila 2018. godine KLAUS postrojenje pusti u funkciju, precizira se u informaciji pokrajinske inspekcije.

Na kraju službene informacije navodi se i sledeće : Inspekcija za zaštitu životne sredine svakodnevno prati rezultate merenja kvaliteta ambijentalnog vazduha u Pančevu, dobijenih sa automatskih stanica Grada Pančeva i izveštaja o ispitivanju kvaliteta ambijentalnog vazduha u Pančevu, sačinjene od strane Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Takođe, od 20. aprila 2018. godine, ZAvod za javno zdravlje vrši dopunsko merenje koncentracije vodonik sulfida u vazduhu, tako što se merno mesto određuje prema pravcu duvanja vetra. Dosadašnji rezultati merenja nisu pokazali prekoračenje propisanih graničnih vrednosti koncentracije zagađujućih materija u vazduhu.

Informacija pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine ne navodi od kada je Novi KLAUS u kvaru, ni koliko je kiselih gasova sa vodonik sulfidom od tada spaljeno na baklji, kakve je efekte to imalo na životnu sredinu. Takođe, nije jasno šta će biti sa Novim KLAUSOM ukoliko ga NIS Rafinerija ne pokrene do 27. aprila. Marketing

Najnovije vesti