Društvo

Polaganje ispita za obavljanje delatnosti taksi prevoza putnika u gradu Pančevu tokom 2017. godine

Pančevo, Čet, 26/01/2017 - 17:57
Mirjana Marić


Na zvaničnoj stranici Grada Pančeva objavljen je oglas za polaganje ispita za obavljanje delatnosti taksi prevoza putnika u gradu Pančevu tokom 2017. godine. Oglas obuhvata informacije o polaganju ispita o poznavanju teritorije grada Pančeva i propisa iz oblasti saobraćaja. 

Ispit može polagati lice (kandidat) koji poseduje vozačku dozvolu “B” kategorije najmanje tri godine.

Polaganje ispita obaviće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, u Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I broj 2-4, u terminu:

dana 17.03.2017. godine u 9,00 časova

dana 16.06.2017. godine u 9,00 časova

dana 29.09.2017. godine u 9,00 časova

dana 15.12.2017. godine u 9,00 časova

Prijava za polaganje ispita se podnosi Gradskoj upravi grada Pančeva – Agenciji za saobraćaj, preko Gradskog uslužnog centra, šalter broj 3, u terminu:

za polaganje 17.03.2017. godine, prijava se podnosi od 20.02.2017. godine do 03.03.2017. godine

za polaganje 16.06.2017. godine, prijava se podnosi od 22.05.2017. godine do 02.06.2017. godine

za polaganje 29.09.2017. godine, prijava se podnosi od 04.09.2017. godine do 15.09.2017. godine

za polaganje 15.12.2017. godine, prijava se podnosi od 20.11.2017. godine do 01.12.2017. godine

Komisija će organizovati polaganje ispita i van gore utvrđenih termina za polaganje, ukoliko se prijave 3 ili više kandidata, a termin polaganja će odrediti, u  dogovoru sa kandidatima.

Pisana prijava kandidata za polaganje ispita sadrži ime, očevo ime i prezime, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj, podatke o prebivalištu i podatak o tome koji put polaže ispit.

Uz prijavu kandidat prilaže:

- fotokopiju lične karte (ako je bez čipa) ili očitanu ličnu kartu ( ako je sa čipom)

- fotokopiju vozačke dozvole “B” kategorije (koju kandidat poseduje najmanje tri godine)

- dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (naknada za polaganje ispita)

- dokaz o uplati gradske administrativne takse

Literatura za polaganje ispita može se preuzeti u Gradskoj upravi grada Pančeva – u Agenciji za saobraćaj, III sprat – kancelarija 307, nakon uredno podnete prijave za polaganje ispita.

Informacija o visini naknade za polaganje ispita, visini gradske administrativne  takse i druge relevantne informacije mogu se dobiti u Agenciji za saobraćaj Gradske uprave, III sprat – kancelarija 307; kontakt osoba je Zorica Bojadžievski, telefon: 308-713

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
MarketingNajnovije vesti