Pančevo, snimak s robne kuće
Društvo

Posebno priznanje za Pančevo u oblasti ravnopravnosti i nediskriminacije

Pančevo, Čet, 21/02/2019 - 14:33
Aleksandar Stojković


Grad Pančevo danas je u Beogradu dobio posebno priznanje u oblasti ravnopravnosti i nediskriminacije u okviru prvog Nacionalnog takmičenja za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou. Neš grad priznanje je dobio na osnovu projekta  "Monitoring i evaluacija usluga socijalne zaštite".

Na svečanom skupu povodom dodele nagrada   prisutne su pozdravili Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Nj.E. Filip Ge, ambasador Švajcarske u Beogradu, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština i Mikela Telatin, šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Srbiji. 

Zadatak Komisije je bio da utvrdi dobitnike nagrada i dobitnike posebnih priznanja u četiri kategorije, na osnovu kriterijuma za verifikaciju i ocenjivanja pristiglih prijava za oblast "Efikasnost i delotvornost", "Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave", "Odgovornost i vladavina prava" i "Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije".

Svrha monitoringa i evaluacije je da se obezbedi direktna podrška korisnicima usluga socijalne zaštite u stvaranju većeg broja usluga, koje bi doprinele raznovrsnijem zadovoljavanju njihovih potreba i unapređenju kvaliteta života kako njih samih, tako i njihovih porodica. Primer dobre prakse se bazira na socijalnoj inkluziji ranjivih grupa, stavljajući ih u fokus rada stručnih službi, kako u Gradskoj upravi grada Pančeva, tako i ustanovama socijalne zaštite.

Nacionalno takmičenje za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou se realizuje u okviru Projekta "Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou". Projekat sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO", koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

 
MarketingNajnovije vesti