Društvo

Poverenje za stare direktore pet gradskih preduzeća

Pančevo, Uto, 04/10/2016 - 14:31
Vladimir Đoković

PANČEVO, 4. oktobar – Gradsko veće bez rasprave i jednoglasno Skupštini grada predložilo je da za direktora ATP-a izaberu Nebojšu Gajića, za Vodovod i kanalizaciju Aleksandra Radulovića, za direktora „Mladosti” Predraga Stojadinova, za JKP Dolovo Trešu Radonjina, a za direktorku JKP-a Glogonj Ljiljanu Stanković.

Posle sprovedenog konkursa, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Pančevo, na čijem je čelu Zdenka Jokić, kandidate koji su dobili podršku Gradskog veća najbolje je i rangiralo.

Najviše bodova, 4,96, ima Nebojša Gajić, sledi Treša Radonjin – 4.80, Aleksandar Radulović je osvojio 4.76, dok je Predrag Stojadinov imao 4.64 boda, a Ljiljana Stanković – 4.16.

Radulović, Radonjin i Stanković bili su jedini koji su konkurisali. Jasna Ćosić iz Pančeva konkurisala je i rangirana za preduzeća Mladost i ATP. U prvom slučaju osvojila je 2.84, a u drugom 2.88 bodova.

Inače, svi predloženi direktori već rukovode preduzećima za čije direktore su konkurisali. Marketing

Najnovije vesti