Budite aktivni posmatrač izborne kampanje

Predstavljena aplikacija "Posmatrač izbora"

Pančevo, Pet, 01/04/2016 - 19:03
Mirjana Marić

U petak, 1. aprila predstavljna je aplikacija "Posmatrač izbora" koja će služiti za prijavljivanje nepravilnosti u toku izborne kampanje koje će moći da koriste svi građani. Aplikaciju je napravilo Bečejsko udruženje mladih (BUM), a u Pančevu se ova aktivnost  realizuje uz lokalnu podršku Ženske mirovne grupe u okviru projekta „Novim tehnologijama ka transparentnijem i odgovornijem izbornog procesa u Republici Srbiji“.

Opšti cilj projekta je povećanje aktivnog učešća, jačanje uloge i integriteta građana i građanskog društva u monitoringu političkih aktivnosti tokom izborne kampanje čime se povećava transparentnost izbornog procesa, unapređuju postojeći mehanizmi kontrole izborne kampanje političkih subjekata i smanjuje rizik od zloupotreba demokratskog procesa.

Finansiranje političkih aktivnosti je konstantno u fokusu medija, stručne i šire javnosti, a tokovi novca, izvori finansiranja, trošenje budžetskih sredstava u kampanji iz godine u godinu intrigiraju javnost. Kontrolu finansiranja političkih aktivnosti u skladu sa Zakonom sprovodi Agencija za borbu protiv korupcije, koja za potrebe monitoringa angažuje i terenske posmatrače kako bi ukrštanjem informacija kontrola prihoda i rashoda bila efikasnija. 

Zbog različitih povreda ovog zakona Agencija je do sada podnela oko 600 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je po podnetim zahtevima prekršajni sud doneo je 130 presuda.

Za predstojeće izbore Agencija je predvidela angažman za 95 terenskih posmatrača za teritoriju Republike Srbije, te je proaktivno mobilisan civilni sektor za nadzor političkih aktivnosti političkih subjekata toku izborne kampanje kroz 30 partnerskih organizacija i dve nacionalne mreže Koaliciju za nadzor javnih finansija i NAPOR.

Za ove potrebe po metodologiji Koalicije za nadzor javnih finansija razvijena je jedinstvena android aplikacija „Posmatrač Izbora“ koja se preuzima besplatno sa „Google Store-a“ i omogućava svakom građaninu da na jednostavan način kontroliše sve što rade stranke i političari u njihovom okruženju.

Pokretanjem aplikacije građani/ke biraju vrstu aktivnosti političkog subjekta koju su opazili na terenu, aktiviraju GPS na telefonu kako bi odredili tačnu lokaciju i pokreću foto aparat ili kameru u zavisnosti od situacije i anonimno šalju sve te informacije na naš server.

Nakon obrade informacija sve pristigle fotografije sa opisima se objavljuju po mestu zapažanja na mapi Republike Srbije i dostupni su na internet portalu posmatrac-izbora.rs.

Sve uočene nepravilnosti će se automatski prosleđivati nadležnim organima, a svi multimedijalni sadržaji će biti ustupljeni Agenciji za borbu protiv korupcije radi dalje kontrole prihoda i rashoda političkih subjekata.Marketing

Najnovije vesti