Konkurs

Rezultati naknadnog konkursa za finansiranje projekta iz oblasti zaštite životne sredine

Izvor: 
Grad Pančevo Sre, 14/09/2016 - 16:14

Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2016, predviđena je i aktivnost „Edukativni programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine – po konkursu“, sa namerom da se osnaži ostvarivanje uloge udruženja građana koju im je i Zakon o zaštiti životne sredine namenio. Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za ovu godinu, za edukativne programe i projekte iz oblasti zaštite životne sredine – po konkursu – predviđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara. Nakon što je juna meseca ove godine realizovan Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, ostala su neraspodeljena sredstva u iznosu od 344.000,00 dinara.

Zaključkom Gradonačelnika grada Pančeva prihvaćen je predlog Komisije za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine za raspisivanje Naknadnog konkursa za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2016. godinu. U naznačenom roku je pristiglo šest konkursnih aplikacija, a Komisija je dala predlog da se sredstva dodele udruženjima građana, prema nazivima i iznosima navedenim u tabeli koju možete preuzeti na sledećem linku. Tri udruženja su dobila sredstva na ovom konkursu: Udruženje građanja „Treći milenijum” (114.000,00), Udruženje građana „ECO13” (120.000,00) i Udruženje građana „Naše NOVO Selo” (110.000,00).Marketing

Najnovije vesti