Društvo

SAKUPI I UŠTEDI - VREDI: Sadnice za najvrednije đake

Izvor: 
G. V. Pon, 18/12/2017 - 12:31
 

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada započeta je pre četiri godine pod imenom ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi”, a na inicijativu Sekretarijata za zaštitu životne sredine GU Pančevo i JKP Higijene, a uz podršku JKP ”Zelenilo”. Uz pravilnu selekciju, vrši se prikupljanje reciklabilnog otpada u svim osnovim i srednjim školama u Pančevu i naseljenim mestima. Benefiti ove akcije su višestruki: edukacija i sticanje korisnih navika, primarno kod učeničke populacije, a sekundarno i kod članova njihovih porodica, kao i štednja prirodnih resursa zahvaljujući reciklaži…

 
Prvi krug ove akcije je realizovan školske 2014/2015. godine. Učestvovali su učenici i nastavnici iz 26 osnovnih i srednjih
škola. Sakupljeno je ukupno 19 tona reciklabilnog materijala, odnosno ambalažnog otpada. 
 
Drugi krug akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” je realizovan tokom školske 2015/2016 godine. Učestvovale su 23 škole, a sakupljeno je ukupno 18 tona. Pobedili su ponovo kačarevački osnovci koji su uz pomoć nastavnika, roditelja, rođaka, komšija i suseljana, sakupili više od svih ostalih škola zajedno, odnosno: 11.341,40 kilograma.
 
Treći ciklus akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi”, koji je realizovan tokom školske 2016/2017. godine, okončan je juna meseca ove godine. Pobednike, po treći put OŠ “Žarko Zrenjanin” iz Kačareva, je jednodnevnom ekskurzijom i belim tablama nagradio Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Prošle nedelje najvrednije učenike u akciji “Sakupi i uštedi – vredi” obradovalo je i JKP Zelenilo sa “zelenim poklonom” - sadnicama za školsko dvorište. 
Tokom ove nedelje, BiS Reciklažni centar iz Omoljice će, u skladu sa svojim društveno odgovornim poslovanjem, sa po dve lopte za košarku nagraditi tri prvoplasirane škole trećeg ciklusa ove akcije: OŠ “Žarko Zrenjanin” iz Kačareva, OŠ “Moša Pijade” iz Ivanova i OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” iz Starčeva.
Četvrti ciklus akcije je u toku, a prikupljanju ambalažnog otpada u korist određene škole, mogu se pridružiti i pravna i fizička lica. O terminu preuzimanja sakupljenog reciklabilnog otpada (pet ambalaža, staklena ambalaža, papir i limenke) zainteresovani se svakodnevno mogu dogovoriti sa dežurnim operaterima Reciklažnog centra (Vlasinska ulica broj 1, u Pančevu) i to od 7 do 13 sati,  putem telefona broj: 013 370 360.


Marketing

Najnovije vesti