Crep i saloniti odneli milione evra

Samo na objektima 300 miliona dinara šteta od grada

Pančevo, Pet, 29/07/2016 - 14:04
Vladimir Đoković

PANČEVO, 29. jul - Šteta koju su Pančevci pretrpeli od grada 20. juna je ogromna.

Gradskoj komisiji podneto je više od 3900 zahteva, a zaključno sa podnošenjem izveštaja 18. jula obrađeno je, izlaskom na lice mesta, više od 33000 prijava oštećenih građana. Zahtevi po liniji štete na motornim vozilima, njih 320, nisu razmatrani. Dok je 131 zahtev zbog štete na poljoprivrednim usevima prosleđen drugoj nadležnoj gradskoj komisiji.

„U našoj nadležnosti je bilo 3454 zahteva koji se odnose isključivo na štetu nastalu na stambenim, poslovnim i pomoćnim objektima. Izlaskom na lice mesta obradili smo 3332 zahteva, dok u preostalom broju slučajeva podnosioce zahteva nismo uspeli da pronađemo. U međuvremenu ova razlika je manja, jer su se neki ipak javili. Ukupna šteta procenjena je na više od 297 miliona dinara” – ističe Slobodan Kundaković, predsednik komisije koju je još 2014. godine formiralo Gradsko veće.

Na 2727 stambenih objekata najviše su stradali crepovi. Šteta za 925.000 crepova je veća od 111 miliona dinara. Procenjena šteta na ukupno svim prijavljenim stambenim objektima je preko 201 milion dinara. Šteta je prijavljena i na 1415 pomoćnih objekata, gde je otišlo 68.000 komada crepa vrednosti preko 8 miliona dinara. Ukupno šteta na pomoćnim objektima je oko 67 miliona dinara. Urađena je i procena štete na 71 poslovnom objektu. Tu u cehu prednjače salonit ploče sa ukupnim iznosom od 12 miliona. Inače, na poslovnim objektima je šteta 28,5 miliona dinara.

„O razmerama štete koju su Pančevci pretrpeli govori i podatak da je za dve prethodne situacije, oluju i poplavu, koju je komisija radila, bilo zajedno 300 prijava, a sada je na osnovu grada bilo ukupno 3905 zahteva za prijavu štete” – primetio je Slobodan Kundaković.

Mesno gledajući, ubedljivo najviše zahteva za obeštećenje od grada stiglo je sa Mise. A sledi Jabuka. Da ni centar grada nije bio zaobiđen, svedoče svetlarnici na krovu sale skupštine grada koji su od 20. juna prekriveni najlonima.

najlon-krov.jpg

 

Podsetimo da povodom štete od oluje 2014. godine ukupna procenjena šteta bila je oko 7 miliona dinara. Ukupno obeštećenje isplaćeno podnosiocima zahteva bilo je 220.000 dinara.

V. Đoković
MarketingNajnovije vesti