Društvo

Seminar za lokalne samouprave „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije“

Pančevo, Pet, 03/07/2015 - 08:26

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održaće dvodnevni seminar pod nazivom „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije” za predstavnike šest lokalnih samouprava – Subotica, Pančevo, Sremska Mitrovica, Vrbas, Sečanj i Beočin u okviru istoimenog projekta čiju realizaciju podržava Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena (UN Women). Dvodnevni seminar se održava u Centru za privredno – tehnološki razvoj Vojvodine Andrevlje, a počinje u četvrtak, 2. jula 2015. godine u 10 časova. Posebna pažnja biće posvećena ulozi žena i uključivanju rodne perspektive u oblast vanrednih situacija i održivog razvoja. Cilj projekta „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije” je da se povećaju znanje i kapaciteti lokalnih samouprava i udruženja građana (pre svega ženskih organizacija civilnog društva i udruženja žena) za uključivanje rodne perspektive u dokumenta i programe koji se odnose na vanredne situacije i na održivi razvoj uopšte. Ovim projektom teži se i povećanju učešća žena u procesima kreiranja i donošenja akata lokalne samouprave, kao i promovisanja rodne ravnopravnosti i nediskriminatornog postupanja u procesima koji se pokreću radi smanjenja rizika od katastrofa. Na seminaru će govoriti pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivan Baras. Biće reči o obavezama lokalnih samouprava u planiranju i upravljanju rizicima od katastrofa i predstavljena praksa u AP Vojvodini, tačnije praksa odabranih lokalnih samouprava, ali i praksa drugih zemalja u uvođenju rodne perspektive u oblast vanrednih situacija. Učesnici i učesnice seminara će razgovarati o pokazateljima rodne ravnopravnosti, potrebama žena i muškaraca, a baviće se i analizom rizika od katastrofe iz rodnog ugla i uvođenjem rodne komponente u dokumenta lokalnih samouprava, kao i mapiranjem interesa za saradnju, kako u samim lokalnim samoupravama, tako i o saradnji lokalnih samouprava u proceni rizika i reagovanju u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim i katastrofama izazvanim delovanjem ljudi. Seminar slične sadržine biće održan i za predstavnice ženskih organizacija civilnog društva Subotici, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Sečnju i Beočinu.


Marketing

Najnovije vesti