Prihvaćen izveštaj o šteti od grada tražiće se pomoć Republike i Pokrajine

Šteta od grada 300 miliona dinara – Grad u rezervi ima 4,5 miliona

Pančevo, Pet, 09/09/2016 - 09:29
Vladimir Đoković

PANČEVO, 9. septembar - Gradsko veće prihvatilo je izveštaj nadležne gradske komisije koja je štetu od grada i oluje ukupno procenila na više od 297 miliona dinara. Kako Grad Pančevo u stalnoj budžetskoj rezervi ima 4,5 miliona dinara koji bi se mogli upotrebiti za obeštećenje, odlučeno je da se zatraži bespovratna novčana pomoć od republičke i pokrajinske vlade.

Šteta je utvrđena na 2.727 stambenih objekata, 1.415 pomoćnih objekata i na 71 poslovnom objektu.

Oluja sa gradom 20. juna u popodnevnim časovima, nezapamćena je po šteti koja je prouzrokovala Pančevcima.

Ka gradskoj komisiji bilo je upućeno 3.905 zahteva za utvrđivanje obima štete. Prema nadležnostima ovo telo prihvatilo je da izlaskom na lice mesta utvrdi štetu po 3.454 zahteva.

 Marketing

Najnovije vesti