Gradsko veće

U Pančevu će se struja praviti od otpada?

Pančevo, Pet, 17/06/2016 - 16:54
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 17. jun – Na sedmoj sednici Gradskog veća, koja je sazvana po hitnom postupku, većnici su usvojili predlog zaključka povodom Protokola između Ministarstva rudarstva i energetike, Grada Pančeva, China Machinery Engineering Corporation i China-Africa Investment and Development Co. Ltd., u vezi sa realizacijom Projekta finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju elektručne energije od otpada u Republici Srbiji. 

Kako gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov objašnjava, Grad Pančevo će kroz potpisivanje ovog Memoranduma postati aktivni učesnik u budućim investicijama i projektima, koji će biti realizovani između naše države i Republike Kine.

„Potpisivanje Memoranduma Pančevo dovodi u red vrlo ozbiljnih lokalnih samouprava, koje će biti obuhvaćene budućim kineskim inevesticijama. Sam Memorandum nije pravno obavezujući akt i ne postoje obaveze za Grad Pančevo, osim dobre volje da se oformi jedna radna grupa koja će izvršiti studiju slučaja, odnosno analizu upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji Republike Srbije, posebno u vezi sa gradom Pančevo. U odnosu na rezultate te studije biće predložena određena rešenja nastavka, odnosno adekvatnog upravljanja komunalnim otpadom", rekao je Pavlov. Ukoliko obe strane nakon te analize budu saglasne sa predloženim načinom upravljanja komunalnim otpadom, gradonačelnik kaže da bi trebalo da kineska strana zajedno sa Vladom Republike Srbije, odnosno Gradom Pančevo, oformi jedno mešovito privedno društvo koje bi se bavilo tehnološkim razvojem i eventualnom izgradnjom neke elektrane, koja bi služila za proizvodnju električne energije, od ulazne sirovine koja bi bila komunalni otpad.

„Prvi zadatak je izrada studije, a to je i u skladu sa Strategijom Grada Pančeva i sa strateško-programskom orijentacijom grada Pančeva i Gradskog veća. Dugujemo veliku zahvalnost i Republici, jer je imajući u vidu da imamo određene kvalitete, uvrstila Grad Pančevo u jedan veliki projekat koji će se odvijati između Kine i naše države", rekao je Pavlov i dodao: „Definitivno su se uvažile sve prednosti grada Pančeva, a te prednosti se iscrpljuju u činjenici da smo među pet gradova u Vojvodini u smislu upravljanja, kapacitetima grada i po pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja."

Gradonačelnik je istakao da je veliki uticaj imala i poseta ambasadora Republike Kine, Li Mančanga, u novembru mesecu. Na tom sastanku je upravljanje komunalnim otpadom bila samo jedna od tema, pa postoji mogućnost da se i oblast saradnje proširi i izvan ove koja je definisana Memorandumom. 

M. M. VeličkovićMarketing

Najnovije vesti