Foto: Vladimir Đoković
Društvo

U POSETI SKLADIŠTU U BIVŠOJ PANČEVAČKOJ STAKLARI: Ostalo je još oko 5.500 tona đubriva koje treba da bude dislocirano u narednih 7-8 dana (FOTO)

Pančevo, Čet, 24/05/2018 - 07:30
Vladimir ĐokovićDirektor logistike “Promista” i šef operacija ove kompanije u nekadašnjoj Staklari, Goran Kojić ljubazno nas je pozvao, dočekao i proveo kroz poveliki prostor nekadašnje fabrike stakla, a sada povelikog skladišta veštačkog đubriva. U Staklari smo mesec dana pošto je u nadzoru bila pančevačka ekološka inspekcija kada je utvrđeno da je na lageru bilo 36.000 tona đubriva. Značajan deo napolju pod otvorenim nebom.

- Mi smo po nalogu gradskog sekretarijata za inspekcijske poslove pristupili dislokaciji đubriva Urea koje je uskladišteno sa strane ka naselju Strelište. Do sada je dislocirano negde oko 8.500 tona, ostalo je još oko 5.500 tona koje treba da bude dislocirano u zatvorena skladišta u narednih 7-8 dana, odnosno do kraja maja, kaže Goran Kojić.

 

Foto: Vladimir Đoković
33093495_10216493273790132_2482136826710589440_n.jpg

 

Šta se dešava sa tim đubrivom u skladištima?

- U principu i sa stanovišta Promista kao skladištara nije optimalno da đubrivo bude lagerovano napolju. Zbog niza događaja i sticaja okolnosti od prošle godine mi smo bili prinuđeni da ovu količinu Uree uskladištimo na otvorenom prostoru. I svakako bi mi i sa naše strane pristupili dislociranju na druge lokacije, i nevezano od kontrole inspekcije. Ova količina koja će biti uskladištena u magacinima će biti distribuirana krajnjim kupcima, prepakovana u druge vrste pakovanja, u narednom periodu kada se za to pojavi potreba, objašnjava Kojić.

Praktično ovaj beli blok ili beli zid džakiranog veštačkog đubriva koji je  vidljiv od strane Strelišta neće postojati?

- Neće postojati do kraja maja. On bi trebalo da bude premešten na druge lokacije ili u zatvorena skladište u krugu Staklare, siguran je Kojić.

 

Foto: Vladimir Đoković
33436623_10216493276870209_6099604221819092992_n.jpg

 

Stara skladišta Staklare nisu bila uslovna, kakva je sada situacija?

- Mi smo pre nekih tri meseca kada su vremenski uslovi dozvolili pristupili privođenju nameni tih objekata skladišta. Tako da smo obezbedili prostor od nekih 11.000 m2 i sve su to skladišta koja će biti dovedena u funkciju da bi uskladištili sve što se nalazi napolju, kaže direktor logistike Promista Goran Kojić.

Kako stojite sa dozvolama. Spominjali ste registraciju skladišta 2015. godine kod ministarstva poljoprivrede za skladištenje u Staklari. U međuvremenu u postupku ste za dozvole kod Ministarstva za zaštitu životne sredine. Da li je taj proces za skladištenje stabilizovanog amonijum nitrata i amonijum nitrata odmakao?

- Javna rasprava u Pančevu bio je jedan korak u tom procesu registracije i prikupljanja svih potrebnih dozvola i saglasnosti za skladištenje opasnih materija. Odnosno amonijum nitrata – prevashodno. Posle javne rasprave, u ponedeljak, je formirana komisija koja je posetila lokaciju Staklare, a od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva za zaštitu životne sredine kako bi se utvrdili uslovi i opravdanost dokumentacije koja je predate ministarstvu za registraciju navedenih magacina. Tako da će sada ta komisija pratiti, dati svoje primedbe, i uvesti nas dalje u neke tokove i doneti, na kraju krajeva, odluku, da li postoje optimalni uslovi za skladištenje amonijum nitrata i drugih opasnih materija ili ne postoje, očekuje Kojić.

 

33306797_10216493279510275_3963537631978979328_n.jpg

 

Da li vi kao kompanija planirate razvoj ove lokacije? Je li bilo ulaganja osim onih početnih u kupovinu imovine iz stečaja Staklare.

- Od momenta kupovine u avgustu 2017. godine bilo je potrebno izvršiti određene rekonstrukcije, prenamenu objekata, popravku instalacija strujnih, kanalizacione mreže, krčenje, nasipanje…. Do sada je uloženo oko 1,7 miliona evra. U narednom periodu je plan da se tu napravi distributivni centar koji će pokrivati teritoriju uže Srbije i teritoriju Južnog Banata. Pančevo u narednom periodu treba da postane glavni distributivni centar firme Promist koja godišnje odradi 400.000 do 450.000 tona prvenstveno ruskih đubriva, kaže Goran Kojić.

Koji je to procenat ukupno plasiranog u Srbiji?

-  Promist kao distributer ruskih đubriva, i domaćih prevashodno iz proizvodnje Azotare, pokriva, zavisno od godine i nivoa tražnje, od 50 do 60 posto ukupnih potreba same republike Srbije, precizira Kojić.

U međuvremenu pančevački gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine podneo je krivičnu prijavu zbog načina skladištenje u Staklari.

- Za to sam čuo iz sredstava javnog informisanja. Nemam saznanja o formi krivične prijave. Ako je do toga došlo, i ako do toga dođe, što se tiče Promista mi ćemo sa naše strane prezentovati dokumentaciju koju posedujemo, obrazložiti šta smo uradili, šta planiramo, kakva je situacija… Sa druge strane ako je to stvar tužilaštva – ono će proceniti…  Stvarno nemam detalje o formi krivične prijave, smatra Goran Kojić.

Prvu inspekciju MUP-a  i ministarstva za ekologiju imali ste ovde krajem januara. Tada je bila kao jedna od mera izrečena i zabrana rada. Od strane republičke inspekcije za ekologiju. Vi radite. Kako je to prevaziđeno?

- Mi smo pripremili dokumentaciju, uradili elaborate, podneli potrebnu dokumentaciju ministarstvu za zaštitu životne sredine i nakon toga smo ušli u proceduru, kažem vam, legalizacije objekata i SAVESO postrojenja, tako da je na bazi toga, ta zabrana rada, dok taje taj postupak – ukinuta, navodi Kojić.

Prema mojim informacijama Privredni sud u Novom Sadu je pokrenuo postupak za privredni prestup protiv Promista i odgovornih lica baš na osnovu tadašnjih radnji tužilaštva u Pančevu.  Imate li o tome informacije.

- Da vam kažem iskreno – nemam saznjanja i ne znam za taj postupak, kratko kaže Kojić.

 

Pančevo Staklara đubrivo Promist
Foto: Vladimir Đoković
33407528_10216493284030388_711717192374157312_n.jpg

 

Kakva je saradnja sa nadležnima u gradskoj vlasti Pančeva. Niste baš novi na terenu Pančeva. Radili ste promet đubriva pre Staklare u Luci Dunav. Naš ste sugrađanin i glavni ste čovek za Promist u Pančevu. Kakva je saradnja, gradska uprava ima nadležnosti i u polju urbanizma i u zaštiti životne sredine i nad Staklarom.

- Mi kome god smo se obratili i za informaciju i za podnetu dokumentaciju stvarno smo naišli uvek na visok nivo saradnje. Pogotovo u srekretarijatu za urbanizam.  Ti ljudi su nas uputili koja je potrebna dokumentacija. Za sad stvarno je saradnja odlična. Tako da, ja mislim da i ovi problemi koji su se sada pojavili da ćemo mi to rešiti vrlo brzo. Neće trebati puno vremena. Videćemo, ocenio je Goran Kojić.

Za Promist je Pančevo strateški grad. I zbog postojanja Azotare i kao logistički centar.

- Mi zbog strukture tržišta i kupaca koje pokrivamo i na osnovu iskustva koja smo imali dok smo bili u zakupu u Luci Pančevo, sam grad Pančevo i Staklara treba da postanu glavni distributivni centar što se tiče Promista i da se veći deo količina distribuira i radi logistički iz Pančeva, najavio je Goran Kojić.

Carinski terminal iz Petrohemije, za fabrike Južne zone, je preseljen u Promistovo skladište u bivšoj Staklari.  Radi se carinjenje svih vozila iz Južne zone, a Kojić najavljuje da će u narednih 60 dana biti završen i parking prostor za kamione. Pa će tu vozačima koji čekaju carinjenje biti pružana kompletna usluga sa garderobom i restoranom. Na Promistovoj lokaciji Staklara sada, kaže Kojić, radi 45 – 50 ljudi, a u perspektivi  biće i do  65 zaposlenih. I nešto više od toga jer će radnika biti i na carinskom terminalu.
MarketingNajnovije vesti