Sa prošlogodišnjeg prijema svečanog prijama prvaka Zmajeve škole u KCP
Društvo

Upis u prvi razred

Izvor: 
GU Pančeva Uto, 23/02/2016 - 16:27

PANČEVO - Na adresu naše redakcije, stiglo je saopštenje iz Sekretarijata za javne službe i socajalna pitanja o upisu učenika u prvi razred osnovne škole za školsku 2016 - 2017. godinu.

Upis učenika u prvi razred osnovne škole je obavezan za svu decu rođenu od 1. marta 2009. godine do kraja februara 2010. godine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se sva deca koja do početka školske godine (septebar 2016. godine) imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. U osnovnu školu mogu da se upišu i deca starija od sedam i po godina, koja zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga nisu upisana u školu.

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred vrši se u osnovnim školama tokom meseca aprila 2016. godine, dok se sam upis realizuje tokom maja i juna.

Za upis deteta u osnovnu školu, roditelj podnosi sledeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (za dete),
  • Lekarsko uverenje da je dete zdravstveno sposobno za polazak u školu,
  • Dokaz o teritorijalnoj pripadnosti školi (fotokopija prijave stana ili lične karte roditelja),
  • Uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolsi program.

Upis se obavlja u kancelariji sekretara školem a ispitivenje deteta vrše pedagog i psiholog škole.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete, odnosno učenik upisuje se na osnovu mišljenja Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Za sva detaljnija obaveštenja, roditelj se može obratiti najbližoj osnovnoj školi (kojoj teritorijalno pripada).Marketing

Najnovije vesti