Društvo

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Boravak roditelja sa decom u bolnicima da se naplati od osiguranja

Pančevo, Sub, 12/01/2019 - 09:31
Vladimir Đoković


Zbog neujednačene prakse u bolnicama na teritoriji Vojvodine ali i žalbi pacijenata pokrajinski zaštitnik prava građana – ombudsman istraživao je pa objavio izveštaj na temu boravaka roditelja koji prate bolesnu decu tokom lečenja. Kako je saopšteno rezultati istraživanja sprovedenih 2016. i 2018. godine ukazali su na određene nepravilnosti u radu “pojedinih zdravstvenih ustanova koje za posledicu imaju povredu prava deteta na pratnju tokom bolničkog lečenja”.

- Potvrdu sumnji da se usluga pratnje u nekim opštim bolnicama naplaćuje neposredno od pratioca, iako se ista po slovu zakona obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ombudsman je identifikovao kao najteži oblik povrede prava deteta na pratnju, pored diskriminacije očeva kojima u pojedinim zdravstvenim ustanovama nije dozvoljeno da budu uz svoje dete koje se nalazi na lečenju, a u ostalim slučajevima im je dostupnost ove usluge znatno otežana, navodi se u izveštaju koji je objavljen na službenoj internet stranici pokrajinskog ombudsmana.

Zaštitnik građana deluje preporukama. Pa i zbog ovakve situacije preporučena promena ponašanja odnosno uvođenje postupanja u zakonske okvire.

- Preporuke ombudsmana odnose se na prestanak naplaćivanja usluge od pacijenata, omogućavanje očevima da budu u pratnji svoga deteta, te potrebu za uspostavljanjem ujednačene prakse, jasnih i preciznih procedura i protokola ostvarivanja ovog prava deteta. Ove mere podrazumevaju utvrđivanje jedinstvenih kriterijuma u pogledu medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova od kojih zavisi medicinska neophodnost obezbeđivanja ove usluge, kako bi se diskreciona ocena postupajućeg lekara o potrebi za pratnjom svela na najmanju moguću meru, preporučuje zaštitnik građana Vojvodine.
MarketingNajnovije vesti