Društvo

Zaštitnik građana Grada Pančeva sutra u Kačarevu

Pančevo, Čet, 25/05/2017 - 20:56
Mirjana Marić

Zaštitnik građana Grada Pančeva i zamenik, primaće građane u prostorijama Mesne zajednice Kačarevo u petak, 26.05.2017. godine, od 10:40 do 13:10 časova.

Zaštitnik građana Grada Pančeva, kao nezavisan i samostalan organ štiti prava građana i kontroliše rad Gradske uprave, posebnih organizacija i službi grada Pančeva, kao i drugih organa i organizacija, sekretarijata, službi, agencija, javnih preduzeća i ustanova čije je osnivač grad Pančevo, a kojima su poverena javna ovlašćenja.

Postupak pred zaštitnikom građana Grada Pančeva počinje podnošenjem pritužbe kojom se građani žale na propuste u radu svih navedenih, pod uslovom da je grad Pančevo osnivač i da je rad i postupanje navedenih propisan odlukama Skupštine grada Pančeva.

Takođe, je potrebno da je građanin iskoristio sva pravna sredstva, odnosno da je već inicirao određeni postupak pred navedenim organima lokalne samouprave podnošenjem pismenog zahteva i da od tog obraćanja nije prošlo duže od godinu dana.

Pritužbe se ovom organu lokalne samouprave ne mogu podnositi protiv Gradonačelnika, Skupštine, Gradskog veća, sudova i tužilaštva saglasno Odluci o zaštitniku građana grada Pančeva. Postupak pred Zaštitnikom građana grada Pančeva je POVERLjIV, ali NE MOŽE BITI ANONIMAN u odnosu na strane postupka po pritužbi.Marketing

Najnovije vesti