Društvo

Zastoj proizvodnje u HIP-Petrohemiji

Pančevo, Sre, 05/10/2016 - 11:49
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO – U HIP-Petrohemiji u subotu, 8. oktobra, počinje zastoj u radu proizvodnih postrojenja, koji će trajati do 19. oktobra 2016. godine.

Period zastoja biće iskorišćen za sanaciju, čišćenje i realizaciju remontnih aktivnosti na procesnoj opremi u fabrici Etilen.

Posebna pažnja tokom zastoja biće posvećena radovima na izmenjivačima, kao i sanaciji, čišćenju i ostalim intervencijama na procesnoj opremi u Etilenu. Zastoj u Etilenu podrazumeva i zaustavljanje proizvodnje u fabrikama PEVG i PENG - izjavio je Miša Bulajić, izvršni direktor funkcije proizvodnje i tehničke podrške HIP-Petrohemije. Sve planske obaveze koje ima prema svojim kupcima, HIP-Petrohemija će nastaviti da izvršava i tokom zastoja, sa ciljem da tržište bude uredno snabdeveno petrohemijskim proizvodima.

Prilikom zaustavljanja fabrika može se očekivati pojačana pojava plamena na baklji kao posledica poštovanja bezbednosne procedure prilikom planskog zaustavljanja procesa rada i moguća pojava povećane buke. O zaustavljanju fabrika obaveštene su sve nadležne institucije.

Planirane aktivnosti tokom zastoja obezbediće nastavak bezbednog i efikasnog rada kompanije i obavljaće se prema prethodno utvrđenom planu. Sve radne aktivnosti tokom zastoja proizvodnje u HIP-Petrohemiji u potpunosti su usklađene sa važećim bezbednosnim procedurama kompanije. Marketing

Najnovije vesti