Pitali smo Suzanu Jovanović kako će biti rešen problem smeštaja izbeglih lica nakon 31. avgusta

Zatvaranje Kolektivnog centra za izbeglice

Pančevo, Sre, 29/07/2015 - 21:23

Kolektivni centar za izbeglice, raseljena i prognana lica u Pančevu, koji postoji već 23 godine pod okriljem Komesarijata za izbeglice, zatvoriće se 31. avgusta.

Kolektivni centar za izbeglice, raseljena i prognana lica u Pančevu, koji postoji već 23 godine pod okriljem Komesarijata za izbeglice, zatvoriće se za mesec dana (31.avgusta). Devet izbegličkih i 17 interno-raseljenih porodica u Kolektivnom centru  već su rešile svoje stambeno pitanje, saznajemo od Suzane Jovanović, članice Gradskog veća grada Pančeva, za područje rada, socijalne politike i zapošljavanja.

Izbeglicama koje su još uvek u Kolektivnom centru, ponuđeno je više rešenja. Jedno od tih rešenja, vezano je za program koji je finansirala Evropska unija, pod nazivom "Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje Kolektivnih centara u Srbiji". U ovaj projekat uključeno je nekoliko gradova i on se sprovodi na nivou Srbije. Kroz isti projekat, predviđena je izgradnja objekata-montažnih kuća za porodice koje su bile u mogućnosti da kupe građevinsku parcelu, a koje na osnovu donacija od projekta dobijaju montažnu kuću.

"Lica su imala mogućnosti da se opredele i izjasne, koje stambeno rešenje je za njih najprihvatljivije i da se pojave na konkursima koji se kontinuirano organizuju. Ako neko ne bude iskoristio nijedan od ovih programa i ostane bez stambenog rešenja, onda će ih Komesarijat razmestiti u neki od Kolektivnih centara koji bude bio aktivan i dalje insistirati na rešenju", izjavila je Suzana Jovanović, članica Gradskog veća grada Pančeva, zadužena za područje rada, socijalne politike i zapošljavanja.

Paralelno sa ovim projektom, Komesarijat za izbeglice se kontinuirano bavi pronalaženjem različitih modela stambenog rešenja za ovu populaciju, i to kroz konkurse za međunarodna sredstva i pozive za udruživanje lokalnih samouprava. Suzana Jovanović je takođe naglasila da je dodatno napravljen i program za otkup seoskih domaćinstava u okviru programa "Ruka ruci" koje vodi Komesarijat za izbeglice i koji ima za cilj prikupljanje sredstava na teritoriji Srbije. 

U saradnji sa Komesarijatom, raspisan je i javni poziv namenjen licima iz Kolektivnog centra u Pančevu. "Od četiri porodice, dve su pronašle svoj objekat. Dva lica koja su samci u Kolektivnom centru, još uvek nisu pronašli svoje objekte i uglavnom, izražavaju nezadovoljstvo ponuđenim sredstvima za rešavanje stambenog pitanja. Ova lica su upozorena od strane Komesarijata da će Kolektivni centar biti zatvoren do 31. avgusta 2015. godine i da ukoliko ne reše svoje stambeno pitanje do tog roka, ostaje samo mogućnost da ih premeste u neki od Kolektivnih centara na teritoriji Srbije, koji bude bio aktivan u tom trenutku", dodala je Suzana Jovanović. 

Na mestu današnjeg Kolektivnog centra, koji će se krajem avgusta zatvoriti, planirana je izgradnja novog naselja. Po idejnom rešenju i po planskoj dokumentaciji, namena planiranog objekta ostaće javna. Za ovaj posao angažovana je Gradska stambena agencija. Prema informacijama raspoloživim u ovom trenutku, izgradnja naselja trajaće desetak godina. 

Milica DačićMarketing

Najnovije vesti