Završetak gasifikacije Pančeva 2018. godine

Pančevo, Ned, 10/12/2017 - 07:26
Vladimir Đoković

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji na realizaciji programa gasifikacije grada Pančeva je potpisan je krajem novembra 2011. godine. U međuvrenu su potpisana i dva aneksa, pa je rok za završetak radova produžen do kraja 2017. godine. Kako se navodi u informaciji o ovom temi, koju smo dobili iz kabineta gradonačelnika Saše Pavlova, potpisnici ugovora su: JP “Srbijagas”, Grad Pančevo, JP “Direkcija” i “Promont”  - izvođač radova.

 

- Ono što je najvažnije istaći jeste da grad nema dodatnih troškova u vezi sa ovim ugovorom. Projekte koje je JP “Direkcija” izradila i ustupila izvođaču radova, JP “Srbijagas” je nadoknadila izvođaču, a izvođač je platio JP “Direkciji”, tako da su se sredstva delom vratila u budžet, jer moglo je da se ishoduje samo onoliko sredstava koliko JP “Srbijagas” dozvoljava na celoj teritoriji AP Vojvodine. To je i bio predmet ugovora. Formirana je investiciona grupa. Članovi investicione grupe su dva predstavnika JP “Srbijagasa”, predstavnik izvođača, predstavnik grada Pančeva i tada predstavnik JP “Direkcije”. Kako se radovi na gasifikaciji ne mogu završiti do 31. decembra 2017. godine, JP “Srbijagasu” je dostavljen predlog Aneksa ugovora početkom septembra i još uvek se čeka odgovor, navodi se u ovoj informaciji.

Gradsko javno preduzeće Direkcija je u međuvremenu prestala da postoji pa je sada, navodi se u informaciji, potrebno formirati novu investicionu grupu. A evo i šta je do sada urađeno u poslu gasifikacije Pančeva koji u ovom režimu traje od 2011. godine.

 

- Gasifikacija grada Pančeva je predviđena u dve faze. Prva faza gasifikacije grada Pančeva je bila gasifikacija Topole, Vojlovice i Strelišta. Ti radovi su izvedeni. Kompletnu tehničku dokumentaciju, zbog novog Zakona o planiranju, izvođač radova je morao da uradi ponovo, ali su ti radovi završeni i faza jedan gasifikacije je završena. Problem prilikom faze 1 bili su nerešeni imovinsko-pravni odnosi u ulicama “Žičkoj” i “Manasijskoj”, još nekim ulicama na Strelištu i celoj ulici “Bratstvo jedinstvo”. Mreža je izgrađena, a tehnički prijem je ostalo da se završi kada se reše imovinsko-pravni odnosi. Kada je stupio na snagu novi Zakon o planiranju, decembra 2014. godine, stekli su se uslovi da se i ti delovi mreže koji su izvedeni u januaru 2012. godine priključe na već postojeći sistem. Iz tog razloga se krenulo u izradu nove tehničke dokumenatacije, da se stave u funkciju i praktično ozakone ti delovi mreže, koja je izvedena u dužini od oko 30 km, navodi se u gradskoj informaciji o gasifikaciji.

Po završenoj prvoj, usledila je i druga faza gasifikacije.

- Druga faza gasifikacije se odnosi na gasifikaciju unutar železničkih pruga, Bavaništanskog puta, Kudeljarskog nasipa, Mise i celog prostora centra grada Pančeva, koji do sada nije pokriven instalacijama gasa, ili instalacije nisu u funkciji, ili je potrebna rekonstrukcija. Sva ta mreža koja je do sada izgrađena treba da se stavi u funkciju i poveže na novu mrežu koja će se izgraditi. Važno je reći kada govorimo o gasifikaciji da se intenzivno radilo na gasifikaciji Skrobare i Severne industrijske zone, jer je to od velikog značaja za grad Pančevo, kako bi se budućim investitorima omogućila potrošnja gasa  (količina oko 1000 kubika), koja je obezbeđena u Severnoj zoni. Po tom dogovoru je i JP “Srbijagas” krenula da izvodi radove koji su sada završeni, kompletiran je tehnički pregled i završen je gasovod u Severnoj industrijskoj zoni. U međuvremenuje isprojektovan i izveden ostatak radova koji je trebalo da se radi za naselja Topolu i Strelište, informisani smo iz kabineta gradonačelnika.

Ovog leta bili su vidljivi i gasifikacioni radovi na prostoru MZ Tesla.

- U završnoj fazi su radovi na postavljanju ulične mreže na teritoriji Mesne zajednice Tesla-Novi svet.To je prostor oivičen ulicama Oslobođenja, Stevana Šupljikca, Paje Marganovića i Miloša Trebinjca. U tom bloku je izvedena ulica Lava Tolstoja, koja sada čeka da se prikači na živu mrežu i u sklopu te gasifikacije je izvedena i merno regulaciona RMRS broj pet u parku kod železničke stanice Varoš u ulici Stevana Šupljikca.Takođe, stiglo je obaveštenje da je JP “Srbijagas” izvođač radova izvršio prijavu  radova za gasifikaciju Bavaništanskog puta i Mise. Može se reći da kreću radovi na gasifikaciji Bavaništanskog puta i dela Mise koja nije gasifikovana.Da bi se investicija realizovala, potrebno je da se uradi i prenamena zemljišta ulici Niškoj za reonsku mernu regulacionu stanicu 2/1, to je naselje Miloradović. Merno-regulaciona stanica je neophodna da se poveže ceo centar grada, od ulica Moše Pijade,  Svetog Save, gde je mreža već izvedena, samo se čeka da se priključi, ulica Braće Jovanović i ceo taj kompletan deo, što bi značilo praktično privođenje kraju celog procesa gasifikacije, objašnjeno je u informaciji o gasifikaciji.

Nadležni u gradu Pančevu na kraju informacije navode i kako se: Očekuje pozitivan odgovor na aneksiranje ugovora za produžetak roka. Predloženo je da novi rok za izvođenje radova bude do kraja 2018. godine. Dopis je poslat i u narednim danima ćemo se obratiti Srbijagasu, koji inače finansira investiciju, da se izjasne o produžetku ugovora.Marketing

Najnovije vesti