Društvo

ZZJZ Pančeva: Kupanje dozvoljeno na Tamišu i Beloj Steni

Pančevo, Čet, 08/09/2016 - 10:13
Aleksandar Stojković

PANČEVO, 8. septembar – Zavod za javno zdravlje Pančeva saopštio je danas rezultate najnovijeg ispitivanja kvaliteta površinskih voda u Pančevu.

Kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu i Jabuci i Glogonju) kupališta na reci Dunav ( kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica)) i jezero u Kačarevu se mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije, dok se kupališta na reci Ponjavica (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) i kupalište u Ivanovu ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. 

Na osnovu  Izveštaja o ispitivanju kvaliteta površinskih voda, Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-292/21-2016 od 06.09.2016. godine, Zavoda za javno zdravlje Pančevo uzorkovanje je obavljeno 31.08.2016. godine, a na  osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je sledeće:

1. da  kontrolisani uzorci reke Tamiš (kupališta u Pančevu, Jabuci  i Glogonju), sa aspekta ispitivanih parametara, zadovoljavaju kriterijume Uredbe i Pravilnika  klase III (umeren ekološki status), osim za parametre suspendovane materije i gvožđe (na kupalištu u Glogonju), što ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. 

2.  da kontrolisani uzorci reke Dunav kupalište Bela Stena (levo i desno od špica), sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljavaju kriterijume Uredbe i Pravilnika  za vodna tela tip 1 (velike nizijske reke), klasa III (umeren ekološki status), osim za parametre suspendovane materije levo od špica, što ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi.  Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreaciju.

3. da kontrolisani uzorci reke Ponjavice (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) propadaju klasi V (loš ekološki status), zbog povećane koncentracije vodonikovih jona, suspendovanih materija BPK5 i HPK .

Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

4. da kontrolisani uzorak sa kupališta u Ivanovu zadovoljava kriterijume Uredbe i Pravilnika i pripada klasi V (loš ekološki status), zbog povećane koncentracije vodonikovih jona, suspendovanih materija, nitrita, XPK i BPK5.

Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

5. da kontrolisani uzorak iz jezera u Kačarevu za veštačka vodna tela, pripada klasi I (odličan ekološki status), može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

 Marketing

Najnovije vesti