Ekonomija

Banke će preprodavati vaše kredite, šta to znači?

Izvor: 
Dnevnik Pon, 14/03/2016 - 09:39
Narodna banka Srbije najavila je izmene Zakona o zaštiti korisnika fiansijskih usluga, koje bi omogućile bankama ustupanje potraživanja građana

Već od leta bankama će biti omogućeno da kredite građana, koji nisu naplativi, ustupe ili prodaju agencijama ili fondovima koji se bave ovim poslom.

Najava je izazvala buru komentara. Pobunilo se i Udruženje klijenara “Efektiva”. A šta čeka neplatiše i šta sa nenaplativim kreditima građana?

Ovaj biznis u svetu je uhodan i klijenti koji, iz bilo kojih razloga, nisu u mogućnosti da plate zajam znaju da se novi poverilac može pojaviti da ga naplati. Naravno, poznato je koliko je naplaćivanje ovih potraživanja mučno. U nekim drugim državama klijenti su u takvim situacijima zaštićeniji, odnosno bitno je da se znaju prava i obaveze obe strane te da niko ne sme i ne može biti ucenjivan niti bilo ko ima pravo da preti.  “Veoma je bitno da ovi dugovi ne padnu na teret poreznik obveznika odnosno svih nas”, kaže finansijski stručnjak Nenad Gujaničić. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, čija je primena počela pre četiri godine, dozvolio je bankama da kredite građana, koji su teško naplativi i gde klijenti predugo kasne sa ispunjavanjem obaveza, ustupe samo drugim bankama. 

Ovaj način rešavanja problema do sada je slabo finkcionisao. Banke imaju problema s naplatom kredita koje su same odobrile, pa ih je kupovina tuđih problema nimalo nije interesovala, isti stav imaju i anjihove kolege u svetu. Zato se pojavljuju fondovi i agencije specijalizovane za ovaj posao. Oni, uz odgovarajući diskont, otkupljuju ta potraživanja, a sve u nadi da će zaraditi na tome, odnosno ako otkupe potražvanje upola cene, pa zarade 51 odsto - dobro je. Banke izbegavaju utuživanje klijenata jer je to priličan trošak, a i kada dobiju spor veoma se često dešava da klijent nema ništa iz čega bi se banka naplatila, pa pored neplaćenog kredita imaju i dodatni trošak. 

 

U saopštenju iz NBS-a ističe se da se neće dozvoliti da interesi i prava građana budu umanjeni pri izradi zakonskih okvira za rešavanje problmatičnih kredita. Istiće se da će se voditi računa o rizicima kojima su građani kao korisnici kredita izloženi i da se posebno neće dovoditi u pitanje nivo zaštite korisnika finansijskih usluga. NBS razmatra model nedepozitnih kreditnih institucija, kojima bi pored banka bilo dozvoljeno da otkupljuju ovu vrstu krdeita, kažu u NBS. Isto tako NBS uverava građane da nema razloga za bojazan da će im biti umanjena ili uskraćena prava. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga garantuje da dužnik ne može ničim biti doveden u nepovoljniji položaj u kome bi bio da potraživanje nije preneto.

Ceo tekst možete pročitati na sajtu „Dnevnika".Marketing

Najnovije vesti