Ekonomija

JAVNI POZIV studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ za 2016. godinu.

Izvor: 
GU Pančeva Pet, 04/03/2016 - 15:14

 

PANČEVO - Grad Pančevo raspisao je JAVNI POZIV studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ za 2016. godinu.

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji. Mera „Studentska letnja praksa“ za 2016. godinu omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2016. godine i mesečnu novčanu pomoć u neto iznosu od 10.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje „Studentske letnje prakse “ su:

- JP Gradska stambena agencija, Pančevo  

- Narodni muzej Pančevo  

- Dom kulture „25. maj“ Dolovo  

- O.Š. „Olga Petrov“ Banatski Brestovac  

- Škola za osnovno i srednje obrazovanje  

- Vrtić ,,Snežana“, Kačarevo  

- „Mara Mandić“ Pančevo

- Crveni krst Pančevo

- JP ,,Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo    

- Turistička organizacija Pančevo    

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.  

OSNOVNI USLOVI KOJE STUDENTI TREBA DA ISPUNjAVAJU:  

Da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica;  

Da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica;  

Da su studenti osnovnih, master, specijalističkih ili doktorskih studija na državnim ili privatnim fakultetima ili visokim strukovnim školama u Srbiji;  

Da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku letnju praksu “.  

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR STUDENATA:  

-ispunjenost osnovnih uslova,  

-prosečna ocena ostvarena tokom studija,  

-mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca (za studente koji su sami predložili poslodavca van liste poslodavaca iz ovog Poziva).  

STUDENTI TREBA DA DOSTAVE:  

1. Popunjen obrazac za prijavu (koji se može preuzeti na www.pancevo.rs ili dobiti elektronskim putem upitom na [email protected] );  

2.Fotokopiju uverenja o državljanstvu;  

3.Fotokopiju lične karte za državljane Republike Srbije, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglog ili raseljenog lica;  

4.Potvrdu fakulteta/visoke strukovne škole o upisanoj godini studija u školskoj 2015/2016. godini;  

5.Potvrdu fakulteta/visoke strukovne škole o ostvarenoj prosečnoj oceni tokom studija.  

PRIJAVE SE DOSTAVLjAJU (poštom ili lično) NA SLEDEĆU ADRESU: Uslužni centar Gradske uprave grada Pančeva  

Trg Kralja Petra I br. 2-4 26000 Pančevo  

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj  

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 04.04.2016.GODINE

 Marketing

Najnovije vesti