Foto: Aktron / Wikimedia Commons
Ekonomija

Objavljeni prvi konkursi namenjeni kreativnoj ekonomiji u Vojvodini

Izvor: 
Vlada Vojvodine Uto, 15/08/2017 - 17:28

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je prve javne konkurse u oblasti kreativne ekonomije namenjene mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima i to za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera, kao i za nabavku repromaterijala, u 2017. godini, te time načinio pionirski korak u okviru ove značajne i veoma zastupljene privredne oblasti. Cilj dodele bespovratnih sredstava na ovaj način jeste podrška privrednicima koji baveći se kreativnom ekonomijom i sami predstavljaju bitan segment razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.  

Pod pojmom kreativna ekonomija, koja jeste svojevrstan spoj privrede, umetnosti, kulture i tehnologije, podrazumevaju se procesi nastali kao plod kreativnosti, inovativnosti i stvaralaštva, te obuhvataju kreativnost koja je materijalizovana u proizvodima sa estetskim ili pak simboličkim karakterom, poput  dizajna, arhitekture, mode, istraživačkih procesa, zvuka, slike i slično.  

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković ističe da je kreativna industrija nije samo onaj domen privrede koji može da oplemeni i adaptira industrijsku proizvodnju i usmeri je ka stranim tržištima, već je i nezaobilazan faktor u jačanju individualne privatne inicijative, preduzetničkog duha i preko potrebnih inovacija i savremeno valorizovanih tehnologija.  

,,Proizvodi koji nastaju iz domena kreativne ekonomije namenjeni su tržištu, ali sami ne predstavljaju umetničke i stare zanate, u koje često bivaju svrstani usled tradicionalne predstave o preduzetništvu. Upravo zbog predrasuda da je preduzetništvo delatnost koja isključivo stvara materijalno opipljiv proizvod, ovakve delatnosti nisu do sada ni bile u dovoljnoj meri prepoznate i podsticane“, rekao je Đoković.  

Sekretarijat je za pomenute konkurse izdvojio ukupno 20 miliona dinara, tačnije 10 miliona dinara po svakom konkursu. Sredstva se odobravaju po principu refundacije i subvencije, a namenjena su za troškove nabavke mašina ili opreme ili softvera, po prvom, i nabavke repromaterijala po drugom konkursu, koji su raspisani 13. avgusta 2017. godine.  

Pravo učešća na konkursima imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.    

Konkursi su otvoreni za zainteresovane aplikante do 4. septembra 2017. godine.Marketing

Najnovije vesti