Ekonomija

Potrošačke cene od decembra skočile za 0,9 %

Izvor: 
Republički zavod za statistiku Uto, 12/07/2016 - 17:56

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju, a cene ovih proizvoda i usluga u junu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,3%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,9%. Potrošačke cene u junu 2016. u proseku su više za 0,1% u odnosu na maj 2016. godine. 

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (4,1%), Transport (1,1%), Komunikacije (0,5%), Restorani i hotelske usluge (0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,2%) i Obrazovanje (0,1%).

Pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (- 0,9%), Odeća i obuća (- 0,2%) i u grupi Zdravstvo (- 0,1%). 

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.Marketing

Najnovije vesti