Ekonomija

Radni staž uskoro pod obavezno i za sezonce

Izvor: 
Tanjug Sub, 13/08/2016 - 15:42
Za one koji nemaju posao, sezonski rad je dobra prilika da nešto zarade, a uskoro će kako stvari stoje, i njihov radni status biti zakonski regulisan što znači da će svi koji koriste vaučere imati pravo na to da im se obračuna radni staž.

Trenutno se priprema zakon o sezonskim poslovima kojim će biti regulisano to "područje" rada i pozdrazumevaće uvođenje vaučera kako bi se zaštitila prava radnika i poštovali propisi.

Pomoćnik ministra rada, Zoran Lazić, rekao je Tanjugu da se do kraja godine očekuje radni nacrt tog zakona, koji bi potom išao na javnu raspravu.

    "Formirana je Radna grupa koja je imala nekoliko sastanaka i trenutno je u toku usaglašavanje tih zakonskih resenja sa drugim zakonima, prvenstveno iz oblasti socijalnog i  zdravstvenog osiguranja, kao i zakonima iz oblasti poreza i doprinosa", rekao je Lazić.

On je dodao da će radna grupa nakon toga izaći sa prvim tekstom, odnosno radnim nacrtom zakona.

Kako je rekao, cilj zakona je da zaštiti sve one koji se bave sezonskim poslovima.

"Odnosi se na sve one sa kojima poslodavci nisu imali interes da zaključuju ugovor o radu, već su radili na crno ili su se na drugi nacin dovijali kako to da bude u skladu sa zakonom. Na ovaj način ćemo olakšati poslodavcima samu tu proceduru", rekao je Lazić.

Vaučeri, odnosno markice koje  će poslodavci kupovati biće dokaz da su uplaćeni porezi i doprinosi ma koliko dana radnik radio.

Lazić kaže da ministarstvo nema precizne podatke koliko se sezonskih radnika angažuje u proseku godišnje, ali da se procenjuje da ih je u poljoprivredi prevashodno između 60.000 do 100.000.

U NSZ čiji predstavnici učestvuju u radnoj grupi za izradu Zakona o privremenom radnom angažovanju na sezonskim i kućnim poslovima, kažu da prema raspoloživim podacima iz evidencije NSZ, u periodu od 1. marta ove godine do 13. juna poslodavci su filijalama dostavili prijave potreba za anagažovanjem 414 izvršilaca na poslovima u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Za te radove se, kako kažu, može pretpostaviti da su sezonski, a na njima su  angažovana 123 lica sa evidencije NSZ.

 

Autor: Tanjug

 

 Marketing

Najnovije vesti