Ekonomija

Šta da radite ako imate falsifikovanu novčanicu?

Izvor: 
Narodna banka Srbije Uto, 10/05/2016 - 10:01

Ukoliko fizičko lice sumnja da je novac koji prima falsifikovan, najbolje je da odbije prijem takvog novca i zatraži drugu novčanicu ili kovanicu. Ukoliko ipak dođe u situaciju da poseduje novac za koji ima sumnju da je falsifikovan, potrebno je da takav novac preda u prvoj policijskoj stanici ili banci. To je zakonska obaveza, a lice koje sumnja u ispravnost novca i pusti ga u dalji opticaj, u opasnosti je da krivično odgovara. U oba slučaja sumnjivi novac biće poslat Narodnoj banci Srbije, koja će utvrditi da li je novac falsifikovan ili originalan (autentičan). Ovo se odnosi i na dinare i na strani novac – papirni i kovani. Po izvršenoj ekspertizi novca, Narodna banka Srbije izrađuje izveštaj i dostavlja ga podnosiocu novca (policiji ili banci). Falsifikati ostaju u Narodnoj banci Srbije bez nadoknade, a u slučaju da se utvrdi da je reč o originalnom (autentičnom) novcu, podnosilac novca dobiće nazad njegovu vrednost.

Fizičkim licima se preporučuje da prilikom prijema novca obrate pažnju ne samo na proveru broja novčanica, već i na moguća oštećenja novčanica, pa i na falsifikate. Informacije o originalnim zaštitnim elementima dinarskih novčanica dostupne su na sajtu Narodne banke Srbije – www.nbs.rs, u odeljku Novac, a informacije o originalnim zaštitnim elementima stranog novca na internet prezentacijama centralnih banaka – emitenata. Napominjemo da prilikom prodaje apoena 50 i 100 američkih dolara, banke i menjači imaju obavezu upisivanja serijskih brojeva novčanica u potvrdu o izvršenoj transakciji, tako da u slučaju pojave falsifikata fizičko lice može dokazati da je falsifikat dobijen od banke ili menjača. Za druge apoene američkog dolara i druge valute svih apoena, fizičko lice može zahtevati upisivanje serijskih brojeva novčanica koje kupuje i u tom slučaju banka i menjač su dužni da ih upišu u potvrdu o izvršenoj transakciji.    

Mogućnost povraćaja vrednosti falsifikovanog novca zavisi od toga može li fizičko lice koje poseduje falsifikovanu novčanicu dokazati da je tu konkretnu novčanicu, koja se identifikuje serijskim brojem koji je neponovljiv, dobilo od nekog drugog lica, prodavca, banke, menjača itd. Ako se to može dokazati, onda postoji mogućnost da se dobije naknada od tog lica, sporazumno ili u sudskom postupku ako nema sporazuma.

 

Narodna banka SrbijeMarketing

Najnovije vesti