Uz gradskih 223 miliona ATP 2015. godinu završio sa 3 miliona dobiti

Stari gubitak od 263 miliona ATP smanjuje za 3 miliona

Pančevo, Uto, 16/08/2016 - 16:06
Vladimir Đoković

 

Pančevo, 16. avgust – Gradsko veće prihvatilo je finansijski izveštaj ATP-a za prošlu godinu i odluku o raspoređivanju dobiti. Godinu u kojoj je zabeležio ukupan prihod od 817 miliona, pri čemu 589 iz sopstvenih prihoda, a 223 miliona iz gradskog budžeta i 4 miliona iz pokrajinskog, ATP je završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Dobit od nepuna 3 miliona biće iskorišćena za pokriće dugova iz ranijih godina koji su teški 263 miliona dinara.

Nezavisni revizor prihvatio je izveštaj ATP-a uz rezerve po pitanju dugoročnih potraživanja vrednih gotovo 25 miliona dinara. Sporno je bilo potraživanje za stanove od 1,3 miliona, kao i učešće u kapitalu Utva avio industrije vredno 23 miliona i HIP Azotare od 14,3 miliona dinara. Revizor je upozorio i na vođenje većeg broja sudskih postupaka protiv ATP-a u ukupnom iznosu od 25 miliona, a za koje je ovo javno preduzeće rezervisalo 8 miliona dinara.

O finansijskom izveštaju ATP-a raspravljaće Skupština Grada Pančeva.

 

 Marketing

Najnovije vesti